480-8620/02 – Fyzika II (FYII)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity6
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL142 Ing. Lucie Gembalová, Ph.D.
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
STE0297 Ing. Adam Štefek
BEZ0059 Ing. Iva Tkáčová, Ph.D.
TYC0005 Ing. Martin Tyč
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se s základními fyzikálními zákony, poznatky, pojmy, veličinami a jednotkami (dle osnovy předmětu) jako základ pro navazující odborné předměty. Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky. Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy. Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů. Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Druhá část kurzu bakalářské fyziky pro FMMI je zaměřena na elektromagnetické pole, kmitání a vlnění, optiku a moderní fyziku.

Povinná literatura:

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika 1-5, VUTIUM a Prométheus, Praha 2000 Z. Horák, F. Krupka : Fyzika, SNTL Praha, ALFA Bratislava, 1981. http://if.vsb.cz HALLIDAY, D., RESNICK R., a WALKER. J. Fundamentals of physics. 7th ed., extended. Hoboken: Wiley, c2005. ISBN 0-471-23231-9.

Doporučená literatura:

K. Kapoun, P. Wyslych : Fyzika II pro hutnické studijní obory, skriptum VŠB, Ostrava, 1990. J. Krempaský : Fyzika, ALFA Bratislava, SNTL Praha, 1982. L. D. Landau , Krivogorodskij : Fyzika pre všetkých I. Telesa, ALFA Bratislava, 1980. L. D. Landau , Krivogoorodskij : Fyzika pre všetkých II. Molekuly, ALFA Bratislava. 1980. V. Hajko: Fyzika v príkladoch, ALFA Bratislava, od roku 1960- nejméně 4 vydání 6) R. Feynman, R. Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky 1, FRAGMENT, Havlíčkův Brod, 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Druhá část kurzu je zaměřena na elektromagnetické pole, kmity a vlny, optiku a moderní fyziku.

E-learning

Žádný

Další požadavky na studenta

Předpokládá se systematická domácí příprava.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
480-8610 FYI Fyzika I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. FYZIKÁLNÍ POLE I.1. Stacionární elektrické pole Elektrický proud, nositelé proudu v látkách, jednoduchý obvod - Ohmův zákon, elektromotorické napětí, rozvětvený obvod - Kirchhoffovy zákony - příklady, práce a výkon elektrického proudu. Měření základních elektrických veličin - laboratorní měření I.2. Stacionární magnetické pole Magnetická indukce a intenzita, indukční tok, základní typy magnetických polí, Biotův-Savartův zákon a Ampérův zákon - příklady, jednoduchý magnetický obvod, magnetický odpor, silové působení I.3. Nestacionární elektromagnetické pole Faradayův zákon elektromagnetické indukce, indukčnost cívky, vznik střídavého proudu, základní charakteristiky střídavého proudu, prvky R, L, C v obvodu, sjednocení elektrického a magnetického pole II. KMITY A VLNĚNÍ II.1. Kmity oscilátoru Netlumené a tlumené kmity, charakteristika, skládání kmitů - příklady II.2. Mechanické vlnění Základní druhy vlnění, popis vlnění, interference vlnění, Dopplerův jev- příklady II.3. Elektromagnetické vlnění Vznik elektromagnetického vlnění, vlastnosti a druhy elektromagnetického vlnění II.4. Geometrická optika Základní zákony geometrické optiky, zobrazování - zrcadla, tenké čočky, vady zobrazení - příklady II.5. Fyzikální optika Interference světla, ohyb světla na tenké vrstvě a optické mřížce - příklady III. RELATIVISTICKÁ FYZIKA III.1. Klasická teorie relativity Relativnost klidu a pohybu, inerciální soustavy, Galileiho transformace a zákony klasické fyziky III.2. Speciální teorie relativity - STR Základní Einsteinovy axiómy STR, Lorentzovy transformace, kinematické a dynamické důsledky STR IV. KVANTOVÁ FYZIKA IV.1. Záření Fotony, fotoelektrický jev, Comptonův jev, záření absolutně černého tělesa – Planckův zákon, optická pyrometrie IV.2. Vlnové vlastnosti částic de Broglieova vlnová délka, difrakce částic, Heisenbergův princip neurčitosti IV.3. Kvantový svět Vlnová funkce, Schrödingerova rovnice, kvantově mechanický pohled na přírodu, historický vývoj kvantové mechaniky IV.4. Systémy mnoha částic Chování klasických a kvantových částic ve velkých souborech - nejzákladnější pojmy: (Maxwellova-Boltzmannova, Boseho - Einsteinova a Fermiho – Diracova statistika) V. MIKROČÁSTICE V.1. Elementární částice Klasifikace a charakteristika mikročástic, historický vývoj V.2. Atomové jádro Vazebná energie jádra, jaderné síly, jaderná energie, přirozená a umělá radioaktivita, rozpadové procesy-typy záření V.3. Elektronový obal atomu Atomu vodíku a jeho model, základní procesy v elektronovém obalu atomu, historický vývoj modelů atomu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Teoretické cvičení Jiný typ úlohy 21  11
                Laboratorní měření Laboratorní práce 12  6
        Zkouška Zkouška 67 (67) 26 3
                Písemná část Písemná zkouška 50  25
                Ústní část Ústní zkouška 17  1
Rozsah povinné účasti: Standardní účast na cvičeních a labaratorních měřeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní