480-8671/02 – Fyzika a chemie pevných látek (FCHPL)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity6
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMT, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
TOK006 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Klasifikovat a porovnat základní typy krystalových struktur a vazeb Demonstrovat základní tepelné vlastnosti krystalů Diskutovat a interpretovat elastickou a plastickou deformaci krystalů Klasifikovat jednoduché typy slitin a jejich uspořádání Charakterizovat základní pojmy z termodynamiky krystalů – fázová rovnováha a fázové diagramy

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na znalosti studenta z matematiky, fyziky a chemie. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a metodami ve fyzice a chemii pevných látek především v oblasti krystalové struktury s důrazem na aplikace v materiálovém inženýrství.

Povinná literatura:

BEISER, A.: Úvod do moderní fyziky, Academia, Praha 1975, (1. vydání); KITTEL, CH. : Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985;

Doporučená literatura:

KRATOCHVÍL, P., LUKÁČ, P., SPRUŠIL, B.: Úvod do fyziky kovů I, SNTL - Alfa, Praha 1984;

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pravidelné počítání příkladů a závěrečný test.

E-learning

Žádný

Další požadavky na studenta

Předmět předpokládá znalosti studenta ze základních kursů matematiky, fyziky a chemie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: - Vztah struktury a vlastností pevných látek. - Krystalová vazba a typy krystalů. - Přehled základních typů krystalových struktur a jejich praktické využití. - Kmity a tepelné vlastnosti krystalů. - Elastická a plastická deformace krystalů. - Diamagnetické a paramagnetické chování látek. - Feromagnetické, ferimagnetické a antiferomagnetické chování látek.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku