480-8675/02 – Laboratorní cvičení k bakalářské práci I (LCBPI)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZIV01 doc. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je především zpracování literární rešerše a podstatné části teoretické části bakalářské práce. Student získá praktické zkušenosti a dovednosti v práci s odbornou literaturou. Téma bakalářské práce si student vybírá na začátku semestru z vypsaných témat jednotlivými pedagogy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je prvním ze dvou, které jsou určeny k vypracování bakalářské práce. Studenti si na začátku semestru vybírají téma absolventské práce z vypsaných témat bakalářských prací jednotlivými pedagogy. V průběhu semestru vypracují především literární rešerši k tématu a seznámí se laboratorními postupy experimentální části. Průběh bakalářské práce kontroluje po dobu celého semestru vedoucí práce. Předmět je uzavřen zápočtem, který uděluje garant předmětu na základě podkladů vedoucího práce a na základě krátké prezentace výsledků studentů na konci semestru. V rámci předmětu získá student s ohledem na téma své bakalářské práce experimentální zkušenosti v optice, magnetooptice, magnetizmu, molekulárním modelování a v přípravě vzorků. Seznámí se s formou a náležitostmi bakalářské práce a její prezentace. Vypracuje rešerši k tématu a teoretickou část práce.

Povinná literatura:

Literaturu doporučuje a zadává vedoucí bakalářské práce podle zvoleného tématu.

Doporučená literatura:

Tkačíková, D.: Jak zpracovávat bibliografické citace. [online]. Dostupné z WWW: http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/ Další literaturu doporučuje a zadává vedoucí bakalářské práce podle zvoleného tématu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vedoucím bakalářské práce a prezentací výsledků na konci semestru.

E-learning

Ne

Další požadavky na studenta

Systematická práce na zadaném tématu bakalářské práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je získámí experimentálních zkušeností v oblasti související s bakalářskou prací a rozvinutí schopnosti formulovat problém a prezentovat jeho řešení. Po úvodní přednášce studenti pracují individuálně pod vedením svých vedoucích bakalářské práce, na závěr semestru vystoupí s prezentací svých dosavadních výsledků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  51
Rozsah povinné účasti: Zpracovat rešerši k bakalářeké práci, systematicky pracovat pod vedením vedoucího práce, prezentovat průběžné výsledky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku