480-8681/01 – Elektronová struktura nanosystémů (ESN)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity6
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALE02 Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit základní pojmy v teorii pevných látek – volné elektrony a pásový model Porovnat a interpretovat zásadní rozdíly mezi kovy a polovodiči Kategorizovat a klasifikovat základní metody výpočtů a aproximací struktur v pevných látkách Vysvětlit základní vlastnosti nanosystemů a jejich elektronových struktur Diskutovat vliv homogenního elektrického a magnetického pole na elektronové systémy

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, navazuje na znalosti studenta z matematiky, kvantové fyziky a chemie, statistické fyziky a termodynamiky. V první části se student seznámí s popisem elektronové struktury různých typů pevných látek. Důležitou kapitolou je přehled nejčastěji používaných aproximací v oblasti popisu systémů mnoha částic a pásové struktury pevných látek. Druhá část je věnována chování elektronů v heterostrukturách a kvazinízko-dimenzionálních systémech.

Povinná literatura:

KITTEL, Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985; existují další vydání.

Doporučená literatura:

ILKOVIČ, V.: Vybrané problémy z teórie tuhých látok, Veda, SAV, Bratislava, 1984;

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pravidelné počítání příkladů a závěrečný test.

E-learning

Žádný

Další požadavky na studenta

Předmět předpokládá znalosti studenta předmětu Fyzika a chemie pevných látek a kvantové mechaniky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: - Volné elektrony a energetické pásy. - Kovové a polovodičové krystaly. - Základní metody výpočtů pásové struktury. - Aproximace pro počítačové modelování mnohačásticových systémů. - Heterostruktury. - Kvantové jámy a nízkodimenzionální systémy. - Transport elektronů v heterostrukturách. - Vliv homogenního elektrického a magnetického pole na elektronové systémy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                1. zápočtový test Písemka 20  8
                2. zápočtový test Písemka 20  8
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20
                1. část zkoušky Ústní zkouška 30  10
                2. část zkoušky Písemná zkouška 30  10
Rozsah povinné účasti: 80% aktivní účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0719A270002) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku