480-8682/01 – Fotonické krystaly (FOT)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat metody fyzikálního popisu fotonických krystalových struktur, zhodnotit použití fotonických krystalových struktur v praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na znalosti studenta z matematiky, fyziky, optoelektroniky a integrované optiky. Posluchač si osvojí fyzikální principy a metody popisu fotonických struktur a seznámí se s jejich aplikacemi.

Povinná literatura:

literatura v českém jazyce není k dispozici JOANNOPOULOS, J. D., JOHNSON, S. G., WINN, J. N., MEADE, R. D.: Photonic Crystals: Molding the Flow of Light, 2nd ed., Princeton University Press, 2008, ISBN-13 978-0691124568 BJARKLEV, A., BROENG, J., BJARKLEV, A. S.: Photonic Crystal Fibers, Springer, 2003, ISBN 978-1402076107

Doporučená literatura:

literatura v českém jazyce není k dispozici LOURTIOZ, J.-M. a kol.: Photonic Crystals: Towards Nanoscale Photonic Devices, 2nd ed., Springer, 2008, ISBN 978-3540783466 JOHNSON, S. G., JOANNOPOULOS, J. D.,: Photonic Crystals - The Road from Theory to Practice, Springer; 1st ed., 2002, ISBN 978-0792376095

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuse se studenty během cvičení.

E-learning

e-learning není k dispozici

Další požadavky na studenta

předpokládá se systematická domácí příprava

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fotonické krystaly: elektromagnetické pole v periodickém prostředí, variační přístup v elektromagnetické teorii 2. Symetrie, translace, fotonická pásová struktura 3. 1D fotonické krystaly: vrstevnaté prostředí, Brillouinovy zony, evanescentní mody, částečný zakázaný pás 4. 2D fotonické krystaly: soustavy dielektrických a kovových tyčí a trubic 5. 3D objekty a úplný fotonický zakázaný pás 6. Defekty ve fotonických krystalech: vliv bodových a čarových defektů 7. Aplikace fotonických krystalů: křížení, rozbočování a vazba ve fotonických vlnovodech 8. Metamateriály: superčočky, zpožďovací členy, atd. 9. Fotonická krystalová vlákna: popis elektromagnetických polí v mikrostrukturovaných vláknech 10. Fotonická krystalová vlákna: vedení vln, základní přenosové vlastnosti 11. Speciální typy a aplikace krystalových vláken: dvojlomná a nelineární vlákna 12. Senzory založené na fotonických krystalových vláknech 13. Současné trendy v technologii fotonických krystalových vláken

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti: účast na cvičení je povinná, maximálně tři omluvené absence

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270002) Nanotechnologie F2 P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0719A270002) Nanotechnologie F2 P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0719A270002) Nanotechnologie F2 P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2018/2019 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku