491-0006/01 – Investigation Methods and Electronic Instruments in Internal Medicine and Surgery Sphere (VMPTICH)

Gurantor departmentDepartment 491Credits4
Subject guarantordoc. Mudr. Arnošt Martínek, CSc.Subject version guarantordoc. Mudr. Arnošt Martínek, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR36 doc. Mudr. Arnošt Martínek, CSc.
MAR60 MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
STE19 Ing. Herbert Štefek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course makes students acquainted in more detail with diagnostic and therapeutic methods used in internal medicine including physical essence of various examinational medical methods and devices as well.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Experimental work in labs

Summary

Diagnostic and therapeutic methods used in internal medicine including their physical explanation and application.

Compulsory literature:

1.Martínek,A.-Martínek,L. Sylaby předmětu. VŠB-TU Ostrava, 2005. 2.Kordač,V. Vnitřní lékařství - Úvod do oboru a vyšetřovací metody, Praha 1994

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Aktivní účást na přednáškách,zápočet bude udělen za účast na výuce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úvod Ekg Elektrofyziologie Kardiostimulace, kardioverze, defibrilace TK Měření průtoku krve a srdečního výdeje Měření tepové a dechové frekvence Echokardiografie Ultrasonografie Rtg, metody v interním lékařství Endoskopické metody v interním lékařství Monitorování vitálních funkcí a vnitřního prostředí Eliminační metody Laboratoře: Klidové, zátěžové EKG, holterovo monitorování, pozdní potenciály, RR variabilita Elektrofyziologie, ablace převodního srdečního systému, tec. Dočasná kardiostimulace, trvalá kardiostimulace, ICD, kardioverze, defibrulace Neinvazivní a invazivní TK, holterovo monitorování Diluční metody, elektromagnetické průtokoměry, impedanční metody Saturace, plicní objemy a kapacity TTE, TEE, se zátěží, s kontrastem, dopplerovské systémy Ultrasonografie, endosonografie, dopplerovská UZ Angiografie, koronarografie, PTA, PTCA, ventrikulografie Endoskopie orální a aborální části zažívacího traktu, rektoskopie, endosonografie, enteroskopie, laparoskopie, ERCP Monitorování vitálních funkcí a vnitřního prostředí Eliminační metody, chronická HD, peritoneální dialýza

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100  51
        Exercises evaluation Credit  
                Project Project  
        Examination Examination  (100)
                Písemná zkouška Written examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner