491-0007/01 – Management and Operation of Health Institutions - Field Praxis (OPZZ)

Gurantor departmentDepartment 491Credits2
Subject guarantordoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.Subject version guarantordoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUS04 PhDr. Bohdana Dušová
VRU02 doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+32

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course makes students acquainted with operation of the medical facilities, hospitals and various specialized clinical workplaces.

Teaching methods

Experimental work in labs

Summary

Content of this course is made from internship programme in hospitals at various workplaces to acquire knowledge of the medical care organization and medical devices that are in use.

Compulsory literature:

training

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na odborných stážích ve zdravotnických zařízeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Laboratoře: Studenti navštíví odborná klinická a hospodářsko technická pracoviště ostravských nemocnic. Délka praxe 32 hodin. Úvod do systému zdravotnictví v rámci primární, sekundární a terciální léčebně preventivní péče. Nemocniční informační systém. Vyšetřovací komplement neinvazivních a invazivních diagnosticko-terapeutických výkonů. Komplement zobrazovací a vyšetřovací techniky (RTG,CT,MR) Nukleární medicína - diagnostické a terapeutické techniky Radioterapie - radioterapeutické diagnostické a terapeutické techniky Centrální sterilizace Integrovaný záchranný systém Operační sály a přístrojové vybavení Fyzioterapie - technická zařízení Otorinolaryngologie - audiovizuální přístrojová technika Dialýza - dialyzační přístrojová technika Technický komplement zdravotnických zařízení Vybraná specializovaná odborná pracoviště se zaměřením na přístrojovou techniku (neurologie, kardiochirurgie, neurochirurgie)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner