491-0007/01 – Organizace a provoz zdravotnických zařízení - terénní praxe (OPZZ)

Garantující katedraZdravotně sociální katedraKredity2
Garant předmětudoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUS04 PhDr. Bohdana Dušová
VRU02 doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+32

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámeni s provozem zdravotnických zařízení, nemocnic a specializovaných klinických pracovišť. Získat vědomosti nezbytné pro práci biomedicínského technika jako člena multidisciplinárního zdravotnického týmu. .

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Obsah předmětu tvoří jádro stáží na vybraných zdravotnických pracovištích za účelem získání poznání organizace zdravotnické péče o pacienty/klienty a seznámení se s přístrojovou technikou na jednotlivých pracovištích. Jde o komplex základních diagnostických a terapeutických intervencí. Výuka je praktická. Umožňuje studentům získat základní přehled o zdravotnických zařízeních, jejich odborné náplni a technickém vybavení.

Povinná literatura:

training

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Povinná účast na odborných stážích ve zdravotnických zařízeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Laboratoře: Studenti navštíví odborná klinická a hospodářsko technická pracoviště ostravských nemocnic. Délka praxe 32 hodin. Úvod do systému zdravotnictví v rámci primární, sekundární a terciální léčebně preventivní péče. Nemocniční informační systém. Vyšetřovací komplement neinvazivních a invazivních diagnosticko-terapeutických výkonů. Komplement zobrazovací a vyšetřovací techniky (RTG,CT,MR) Nukleární medicína - diagnostické a terapeutické techniky Radioterapie - radioterapeutické diagnostické a terapeutické techniky Centrální sterilizace Integrovaný záchranný systém Operační sály a přístrojové vybavení Fyzioterapie - technická zařízení Otorinolaryngologie - audiovizuální přístrojová technika Dialýza - dialyzační přístrojová technika Technický komplement zdravotnických zařízení Vybraná specializovaná odborná pracoviště se zaměřením na přístrojovou techniku (neurologie, kardiochirurgie, neurochirurgie)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku