491-0009/01 – Technical Equipment of Pediatry (TVDL)

Gurantor departmentDepartment 491Credits2
Subject guarantorMUDr. Vilém NovákSubject version guarantorMUDr. Vilém Novák
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR87 MUDr. Dagmar Barnetová
NOV37 MUDr. Vilém Novák
SUL08 MUDr. Terezie Šuláková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Goal of this course is that students acquire a view about instrumentation in diagnostic and therapy of illnesses in pediatry.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Experimental work in labs

Summary

The course makes students acquainted with the knowledge of children's ailment, application of biomedical engineering in diagnostic and therapy.

Compulsory literature:

Šašinka,M. a kol.: Pediatria I., II., Satus, Košice, 1998 Brachfeld a kol.: Pediatrie I., II., Avicenum, Praha 1982 O´Challaghan a kol.: Pediatrie do kapsy, Grada, Praha 1995 Houštěk a kol.: Pediatrická propedeutika, Avicenum, Praha, 1982

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.Diagnostická a léčebná technika v pediatrii. 2.Genetika - základní přehled. Vady chromosomální, vady genové, poradenství, rodokmen, vyšetřování v genetice. 3.Fyziologie a patologie novorozeneckého období. 4.Choroby srdce a cév v dětském věku, choroby krve u dětí. 5.Choroby centrálního nervového systému u dětí. 6.Choroby zažívacího traktu u dětí. 7.Choroby respiračního systému u dětí. 8.Choroby ledvin a urotraktu u dětí. 9.Poruchy imunity, alergická onemocnění u dětí, endokrinopatie, diabetes mellitus u dětí. 10.Dětská onkologie. 11.Chronická a invalidizující onemocnění u dětí. 12.Závěrečné shrnutí, diskuse.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit  
                Other task type Other task type  
        Examination Examination 100 (100) 0
                Written examination Written examination 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner