491-0019/02 – Investigative Methods and Instrumentation in Ophthalmology (VMPTOL)

Gurantor departmentDepartment 491Credits2
Subject guarantorMUDr. Petr Mašek, CSc.Subject version guarantorMUDr. Petr Mašek, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO15 MUDr. Dalibor Cholevík
MAS13 MUDr. Petr Mašek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Goal of this course is to make students acquainted with medical technology in use for ophthalmology.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Experimental work in labs

Summary

Students acquire theoretical and practical knowledge from physiological and biomedical technology in use for diagnostic and therapy of eye diseases.

Compulsory literature:

Sachsenweger, R., Mutze,K.: Ophtalmologická optika Rutrle: Přístrojová optika/IDVPZ Brno/, 1996 Anton,J.: Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody, Praha 1998

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úvod do fyziologie a anatomie oka Zobrazovací systém oka, refrakce Refrakční anomálie a možnosti jejich korekce Fyziologie a patologie binokulárního vidění Svalová rovnováha ( strabismus, amblyopie) Vyšetřovací metody v oftalmologii I Vyšetřovací metody v oftalmologii II Přístrojová technika - diagnostická I Přístrojová technika - diagnostická II Přístrojová technika - léčebná III Přístrojová technika - léčebná IV Laboratoře: Vyšetřovací metody v oftalmologii I. - Refrakční vady, jejich zjištění a korekce Cvičení I. - optotypy, fokometer, keratometrie, refraktometrie, Svalová rovnováha, fyziologie a patologie binokulárního vidění Cvičení II. - Praktické ukázky oddělení zrakových vad , BV,fůze, stereopse,na přístrojích a v prostoru Cvičení III. - Tyfloservis - exkurze Vyšetřovací metody v oftalmologii II. - oftalmoskopie - možnosti vyšetření očního pozadí + tonometrie a tonografie - vyšetřování nitroočního tlaku+ perimetrie, automatická perimetrie- vyšetření zorného pole Cvičení IV. - praktické provedení k vyšetřovacím metodám II, Přístrojová technika - diagnostické metody I.- využití UZV v oftalmologii - biometrie a vyšetřování v B obraze, angiografie a její provedení, dokumentace patologie oka funduskameroou Cvičení V. - praktické ukázky a provedení k semináři diagnostické metody I. Přístrojová technika - diagnostické metody II - optická koherentní tomografie + využití laserů v oftalmologii Cvičení VI. - praktické ukázky a provedení k semináři diagnostické metody II a lasery Přístrojová technika - léčebná technika v rámci operačních sálů Cvičení VII. - návštěva operačního sálu oční kliniky

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit  
        Written exam Written test  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner