491-0021/01 – Základy mikrobiologie a imunologie (ZMI)

Garantující katedraZdravotně sociální katedraKredity2
Garant předmětuRNDr. Dittmar Chmelař, PhD.Garant verze předmětuRNDr. Dittmar Chmelař, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHM0003 RNDr. Dittmar Chmelař, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Systémové a vývojové postavení mikroorganizmů a jejich specifické ekologické vazby v biosféře (s důrazem na jejich vztah k ostatním organizmům). Organizační struktura a fyziologické funkce buněk prokaryotních organizmů, vývojové zvláštnosti organizace nebuněčných prokaryot (viry, viroidy a priony). Základy genetiky mikroorganizmů. Obecné základy taxonomické klasifikace mikroorganizmů a jejich diagnostiky. Význam mikroorganizmů v etiologii infekčních onemocnění člověka v bakalářském studiu biomedicínský technik pro zdravotnická zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Objasnění vývojových zvláštností morfologie a fyziologie mikroorganizmů se zaměřením na organizační struktury nebuněčného typu (viry, viroidy, priony) a buněčného typu (bakterie, sinice, imperfektní houby). Charakterizovat ekologické vazby mikrorganizmů a prostředí se zaměřením na jejich v etiologii infekčních onemocnění člověka a hospodářských zvířat. Seznámení se základy genetiky mikroorganizmů se zaměřením ve vztahu k jejich biodiverzitě a biotechnologickému využití a se základy imunologie a jejího využití. Seznámení se systémovým postavením mikroorganizmů a obecnou metodologií diagnostiky mikroorganizmů. Vysvětlit úlohu molekulárně biologických metod při diagnostice mikroorganizmů. Upozornit na význam toxinogenních mikroorganizmů v souvislosti s jejich rozšířením v zevním prostředí - působení na člověka a hospodářská zvířata.

Povinná literatura:

Bednář a kol. (1996): Lékařská mikrobiologie. Marvil Dobiáš L., Dobiášová S., Malachová K., Seman M. (1999): Vybrané kapitoly z mikrobiologie. Repronis, Ostrava Hubáček J., Bezděk M., Janeček J. (1992): Vybrané kapitoly z molekulární genetiky mikroorganizmů. Academia, Praha Kredba V., a kol. (1976): Infekční a parazitární nemoci. Avicenum, Praha Holt J.G. et al. (1994): Bergey´s Manual of Determinative Bacteriology (Ninth Edition). Williams & Wilkins, Baltimore, Philadelphia, London, Munich, Sydney, Tokyo Krčmář M., Břicháček B. (1993): Molekulárně biologické metody ve virologické diagnostice. IDLF, Praha 1993 Rosypal S. a kol. (1981): Obecná bakteriologie. SPN, Praha Váňa J. (1996): Systém a vývoj hub a houbových organizmů. Karolinum, Praha Zahradnický J. a kol. (1981): Mikrobiologické vyšetrovacie metódy. Osveta, Bratislava

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Přehled nejvýznamnějších objevů v oboru mikrobiologie a objasnění významu mikrobiologie v souvislosti s etiologií infekčních onemocnění (2h). Nebuněčné prokaryotní systémy (priony, viroidy, viry). Organizace a obecná charakteristika reprodukčního cyklu virů Morfologie a fyziologie prokaryotních organizmů se zaměřením na organizační strukturu prokaryotních buněk ( Úvod do genetiky mikroorganizmů a molekulární biologie Genetické aspekty proměnlivosti mikroorganizmů ( mechanizmus konjugace, transdukce, transformace) Mikrorganizmy v etiologii infekčních onemocnění Toxinogenní vlastnosti mikroorganizmů Nozokomiální nákazy a zdravotnická přístrojová technika Dezinfekce a její význam ve zdravotnických zařízeních v souvislosti s přístrojovou technikou Provozní režim zdravotnických zařízení a šíření mikrobiálních agens Základy a obecná charakteristika taxonomické diagnostiky mikroorganizmů Obecné principy a perspektivy genových manipulací u mikroorganizmů Mikroorganizmy a biotechnologie Základy imunologie a využití ve zdravotnictví, vyšetřovací metody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
        Písemka Písemka  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku