491-0024/01 – Radiotherapeutical Apparatuses (RTP)

Gurantor departmentDepartment 491Credits2
Subject guarantorIng. Jan DorotíkSubject version guarantorIng. Jan Dorotík
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOR05 Ing. Jan Dorotík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Goal of this course is make students acquainted with basic types of medical technology in use for radiotherapy, physical principles of their function, proper use and maintenance.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Basic type of medical equipment in radiotherapy, physical principles of their function, proper use and maintenance.

Compulsory literature:

1.GREENE, D., WILIAMS, P.C Linear Accelerators for Radiation Therapy. 2.KARZMARK, C. J., MORTON, R. J. A Primer on Theory and Operation of Linear Accelerators in Radiation Therapy. 3.KARZMARK, C. J., NUNAN, C. S., TANABE E Medical Electron Accelerators. 4.KHAN, F. M. The Physics of Radiation Therapy. 5.KOLEKTIV AUT. Principy a praxe radiační ochrany. 6.PETERA, J. Moderní radioterapeutické metody V. díl- Brachyterapie. 7.SPURNÝ A KOL. Moderní radioterapeutické metody VI. Díl - Základy radioterapie.

Recommended literature:

1.ÚSTAV JADERNÝCH INFORMACÍ ZBRASLAV Radionuklidové ozařovače. 2.ÚSTAV JADERNÝCH INFORMACÍ ZBRASLAV Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Přístrojové vybavení pro radioterapii, rozdělení přístrojů, Radioterapeutickýsimulátor, výpočetní systémy pro plánování RT, Ozařovače, ozařovače pro RT, konstrukce cobalt.acesiového ozařovače, Konstrukce terapeutického RTG, příslušenství a fixační pomůcky, Konstrukce urychlovače částic-lineární urychlovač, betatron, miktotron, Přístroje pro nekonvenční terapii-generátory neutronů, urychlovače protonů, Konstrukce přístrojů pro AFL, bezpečnostní prvky v externí terapii a brachyterapii, obsluha, provoz, servis ozařovací techniky, preventivní prohlídky, Bezpečnostní předpisy a pravidla související s údržbou ozařovací techniky, dokumentace vedená na přístroji-provozní technik, havarijní řád, Elektrické měřící přístroje -volmetr, osciloskop, elektrometr, kVp metr,mAs metr, Laserové zaměřovače, konstrukce uzavřených radioaktivních zdrojů, základy metrologie ionizujícího záření, kalibrace svazku záření.RTG,brzdný svazek, elektrony, Stanovení základních parametrů svazku-polovrstva,homogenita,symetrie,output faktor,faktor klinu,transmise bloků, In vivo dozimetrie- typy detektorů, kalibrace a interpretace výsledků, Stanovení základních parametrů brachyterapeutických zdrojů, pravidelné kontroly ozařovacích přístrojů-zkoušky provozní stálosti, dokumentace, inspekce SÚJB, audit, Konzultace pro potřeby studentů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Written exam Written test 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner