491-0025/01 – Radiological Apparatuses (RLP)

Gurantor departmentDepartment 491Credits2
Subject guarantorMgr.Ing. Karol KorhelíkSubject version guarantorMgr.Ing. Karol Korhelík
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOR0006 Mgr.Ing. Karol Korhelík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To introduce basic principles of mechanical, electrical, electronic and optical processes in various radiological apparatus.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Experimental work in labs

Summary

General introduction to construction, technical solution and principles of operation of radiological apparatus

Compulsory literature:

Jaundrell - Thompson, F., Ashworth, W. J.: X ray Physics and Equipement Farr, R. F., Allisy R. P. J.: Physics of Medical Imaging, Scunders, London 1997

Recommended literature:

1.Hill, D., R.: Principles of Diagnostic X-Ray Apparatus, 2.The Institute of Physical Sciences in Medicine: Computers in Diagnostic Radiology 3.Thompson,T., T. M. D.: A Practical Approach to Modern Imaging Equipment

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: V průběhu semestru budou studenti psát tři testy hodnoceny prospěl či neprospěl. Testy budou složeny z dvaceti otázek. Pro hodnocení prospěl bude zapotřebí odpovědět správně na deset z nich. Součásti zkoušky je test, tento test musí být splněn před samotným přistoupením ke zkoušce. Závěrečný test bude obsahovat 50 otázek hodnocených 1 bodem, pro připuštění ke zkoušce je nutno dosáhnout minimálně 35 bodů. Samotná zkouška se bude skládat z 5 otázek.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Princip rentgenky, jejich typy, obvody žhavení, obvody rotace. Vysokonapěťové obvody, typy generátorů. Blokové schéma klasického rdg přístroje, funkce jednotlivých bloků, jejich relace. Časový diagram elektrických veličin během expozice. Bucky clona, primární clona-technické řešení. Zesilovače obrazu a možnosti jeho záznamu (spot, video a kino kamera). Expoziční automatika. Televizní řetězec. Skiagrafický, skiaskopický komplet, C-ramena, pojízdné zubní přístroje intraorální a panoramatické, mamografy, tomografy lineární a vícesměrné. Digitální radiografie. Počítačové tomografy. Laboratoře: Princip rentgenky, vysokonapěťové obvody, typy generátorů. Časový diagram elektrických veličin během expozice. Seminární rozbor a praktická demonstrace typických systémů. Blokové schéma klasického rdg přístroje, funkce jednotlivých bloků, jejich relace. Seminární rozbor a praktická demonstrace typických systémů. Bucky clona, primární clona - technické řešení. Expoziční automatika. Seminární rozbor a praktická demonstrace typických systémů. Zesilovače obrazu a možnosti jeho záznamu (spot, video a kino kamera). Televizní řetězec. Digitální radiografie. Seminární rozbor a praktická demonstrace typických systémů. Skiagrafický, skiaskopický komplet, C-ramena, pojízdné zubní přístroje intraorální a panoramatické, mamografy, tomografy lineární a vícesměrné. Seminární rozbor a praktická demonstrace typických systémů. Počítačové tomografy. Seminární rozbor a praktická demonstrace typických systémů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Written exam Written test 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner