491-0027/01 – Hygiena a epidemiologie (HaE)

Garantující katedraZdravotně sociální katedraKredity2
Garant předmětuMUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.Garant verze předmětuMUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAD05 MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
SUC0028 Mgr. Lucie Suchánková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopit postavení hygieny a epidemiologie v soustavě věd o zdraví člověka (jednota organismu a prostředí); Znát organizaci a úkoly hygienické služby a její činnost v praxi Pochopit odbornou a legislativní základnu jednotlivých oborů a jejich význam pro ochranu veřejného zdraví. Pochopit základy epidemiologické metody práce Získat základní poznatky z epidemiologie obecné i speciální a pochopit význam protiepidemických opatření ve zdravotnické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je koncipován jako tématický celek, poskytující základní poznatky z hygieny a epidemiologie jako vědních oborů, zaměřených na ochranu a podporu zdraví. Definuje zdravotní rizika životního a pracovního prostředí a možnosti ochrany před negativními účinky, řeší prevenci vzniku nemocí infekčních i neinfekčních a jejich možných komplikací.

Povinná literatura:

1. Bencko, V. a kolektiv: Hygiena, Učební texty k seminářům a praktickým cvičením. Praha 2000, 204 s., ISBN 80-7184-551-5 2. Podstatová H.: Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena. Olomouc: Epava, 2001, 285 s. ISBN 80-86297-07-1 3. Tuček, M., Cikrt, M., Pelclová, D.: Pracovní lékařství pro praxi. Příručky s doporučenými standardy. Grada, 2005, 344 s., ISBN 80-247-0927-9 4. Podstatová H.: Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa. Olomouc: Epava, 2002, 267 s. ISBN: 80-86297-10-1 5. Janout,V.: Základy epidemiologie. Olomouc: LFUP, 1995.

Doporučená literatura:

1. Pracovní lékařství. 3. Díl, Hygiena práce v základních výrobních odvětvích, Jirák,Z. a kol., Praha 1996, 144 s. 2. Ticháček, B.: Základy epidemiologie. Praha: Galén, 1997 3. Janout, V.: Klinická epidemiologie - nedílná součást klinických rozhodovacích procesů. 1. vyd. Praha: Grada, 1998 Manuál prevence v lékařské praxi I, II, III,IV, V, Praha, SZÚ 1996

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Hygiena a epidemiologie jako preventivní obory. Definice, náplň, úkoly. Dozor a dohled, preventivní a běžný hygienický dozor. Zásady primární a sekundární prevence. Determinanty zdraví, jejich výskyt v životním a pracovním prostředí, metody studia zdravotního stavu. Základy hygieny životního prostředí. Vnitřní prostředí budov. Hygiena práce a pracovní lékařství. Definice a náplň, rizikové faktory pracovního prostředí. Metody posuzování rizikovosti pracovního prostředí. Pracovně lékařská péče. Biologické účinky vybraných rizikových faktorů pracovního prostředí. Základy hygieny výživy. Hygiena dětí a dorostu Všeobecné hygienické požadavky na zařízení pro děti a dorost. Obecná epidemiologie, základy metodologie a biomedicíncké statistiky Speciální epidemiologie Preventivní očkovací programy v ČR Prevence nozokomiálních a profesionálních nákaz

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Písemka Písemka 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku