491-0031/02 – Anatomy (AN)

Gurantor departmentDepartment 491Credits3
Subject guarantordoc. Mudr. Jaroslav Horáček, CSc.Subject version guarantordoc. Mudr. Jaroslav Horáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR16 doc. Mudr. Jaroslav Horáček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To provide basics of anatomy of the human for students of biomedical technology.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The subject is targeted on the normal structure of the human body. The students are in brief acquainted with the terminology of anatomic structures and organ systems of human body

Compulsory literature:

Borovanský L. : Soustavná anatomie člověka, I.a II. díl, Praha 1967 Čihák R. : Anatomie, I.- III. díl, Praha 1997 Schumacher G.-H. : Anatómia pre stomatologov, I. a II.díl, Petrovický P. a spol. : Anatomie systematická, topografická a klinická / skripta /, Praha 1995 Dokládal, Páč : Anatomie člověka, I. díl - Pohybový systém / skripta /, Brno 1991 Malinovský L. : Základy systematické anatomie člověka, II. díl - Nauka o vnitřních orgánech, Praha 1986 Holibková, Laichman : Přehled anatomie člověka, UP Olomouc 1996

Recommended literature:

Dylevský, I., Druga, R.: Anatomie. Praha: Galén, 2000 Petrovický, P. a spol.: Anatomie I-XI. Praha: Karolinum, 1997-1998 Feneis, H.: Anatomický obrazový slovník. Praha: Grada - Avicenum, 1996 Rohen, Yokochi: Anatomie člověka, barevný fotografický atlas. Martin: Osveta 1994 Junqueira, L.C., Carneiro, J., Kelley, R.O.: Základy histologie, Nakladatelství a vydavatelství H&H, 1997

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.ÚVOD DO ANATOMIE Zařazení anatomie do systému přírodních a biologických věd. Metody anatomie, pojmy - morfologie , cytologie, histologie, anatomie soustavná, topografická, chirurgická, rentgenologická, plastická, antropologická a srovnávací, embryologie. 2.POHYBOVÝ SYSTÉM Anatomie pohybového sytému se zaměřením na kostru, obecnou artrologii a obecnou myologii. 3.POHYBOVÝ SYSTÉM Speciální myologie je zaměřena na jednotlivé svalové skupiny. 4.KREVNÍ OBĚH A KREV Srdce. Dutiny srdeční, převodní systém srdeční, skelet srdeční, cévní zásobení a inervace srdce. Poloha srdce, konfigurace srdečního stínu, malý a velký krevní oběh. 5.DEMONSTRACE NEKROPTICKÉHO MATERIÁLU (1 hodina cvičení) DÝCHACÍ SYSTÉM Horní cesty dýchací - nos, dutina nosní, vedlejší dutiny nosní. Dolní cesty dýchací - hrtan, podklad hrtanu, základní svaty a vazy, dutina hrtanová, průdušnice a průdušky. Plíce. Tvar, rozdělení, bronchopulmonální segmenty. Stavba plic, oběh krve v plicích, mechanismus dýchání, mediastinum. 6.TRÁVICÍ SYSTÉM Dutina ústní, zuby, tvrdé a měkké patro, jazyk, mandle patrová. Hltan, rozdělení dutiny hltanové, stavba stěny. Jícen, žaludek. Jícen - stavba, průběh, cévní zásobení. Žaludek - zevní tvar, stavba stěny, topografie, cévní a nervové zásobení. Střevo. Střevo tenké - dvanáctník, lačník, kyčelník, stavba stěny, cévní a nervové zásobení. Střevo tlusté - slepé střevo, tračník, konečník, stavba, topografické vztahy, cévní a nervové zásobení. 7.MOČOVÝ SYSTÉM. Ledvina - tvar a stavba, krevní cévy ledvin a obaly. Vývodové cesty močové. 8.POHLAVNÍ SYSTÉM Pohlavní ústrojí mužské 9.POHLAVNÍ SYSTÉM Pohlavní ústrojí ženské 10.NERVOVÝ SYSTÉM Mícha páteřní, šedá a bílá hmota, reflexní oblouk, obaly míchy. Kmen mozkový, prodloužená mícha a mozeček. 11.NERVOVÝ SYSTÉM Střední mozek a mezimozek, bazální ganglia. 12.NERVOVÝ SYSTÉM Kora mozková. Rozdělení a gyrifikace, periferní nervstvo, nervy cerebrospinální, nervy vegetativní. 13.ENDOKRINNÍ SYSTÉM. 14.KOŽNÍ SYSTÉM. MLÉČNÁ ŽLÁZA.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit  
                Written exam Other task type  
        Examination Examination 100 (100) 0
                Ústní zkouška Oral examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner