491-0034/01 – Pathology (PAT)

Gurantor departmentDepartment 491Credits2
Subject guarantordoc. Mudr. Jaroslav Horáček, CSc.Subject version guarantordoc. Mudr. Jaroslav Horáček, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR16 doc. Mudr. Jaroslav Horáček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Regressive and progressive changes, the introduction to special pathology – cardiovascular apparatus, gastrointestinal apparatus, CNS pathology

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

The subject concurs the findings of normal anatomy and makes students familiar with application of pathology in praxis

Compulsory literature:

Povýšil C. a kol. : Speciální patologie, Praha 1997 Bednář B. a kol. : Patologie obecná a speciální, Praha 1983 Havlíček F. : Patologie, Praha 1997 Mačáková, Mačák, Krejčí : Základy patologie a patofyziologie, Epava Olomouc 1993 Stříteský: Patologie, Epava Olomouc 2001

Recommended literature:

Bártová, Patologie, 1996 Bertošová: Patologie pro bakaláře. Praha: Karolinum, 1996 Bednář,B. Patologie. Praha: Avicenum, 1987 Povýšil,Ct. a kol. Patologie obecná a speciální. Praha: Karolinum, 1998 Jansa,P. Repetitorium speciální patologie. Praha: Grada, 1997 Blaustein, Pathology of the Female Genital Tract. New York: Springer-Verlag, 1994

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: OBSAH PŘEDMĚTU PATOLOGIE. Uplatnění patologie v praxi, základní dokumentace v oboru. Nekropsie, biopsie, cytologie. NEMOC A JEJÍ PŘÍČINY. Příčiny nemoci - mechanické, termické, atmosferické, záření, úraz elektrickým proudem, chemické příčiny nemocí, vedlejší účinky léků, poruchy výživy. Biologické příčiny nemocí, genetické vlivy, dispozice, imunita, autonomní onemocnění, stárnutí a stáří. ZÁNIK ORGANISMU. Známky smrti, regresivní a metabolické změny, nekróza, atrofie, dystrofie, poruchy metabolismu bílkovin, cukrů a tuků, kalcifikace, tvorba kamenů - komplikace z přítomnosti kamenů. Pigmenty / exogenní a endogenní /, ikterus a typy žloutenek. PORUCHY OBĚHU KRVE A LYMFY. Celkové poruchy oběhu krve - selhání srdce. Arytmie, nemoci srdce, vrozené vady, nemoci perikardu, myokardu a endokardu, získané chlopňové vady / revmatická horečka /, kardiomyopatie. PORUCHY OBĚHU KRVE A LYMFY. Hypertenze, šok, arterioskleróza, poruchy množství a složení krve, překrvení, infarkt,hemoragie, krvácivost, trombóza a embolie, otok. ZÁNĚT. Příčiny, makroskopické a mikroskopické formy, rozdělení zánětů / alternativní, exudativní a proliferační /. Bakteriémie, sepse, sektikopyémie, toxemie, saprémie. Záněty specifické / tuberkulóza, sarkoidóza, lepra, rhinoscleroma, mykózy /. PROGRESIVNÍ ZMĚNY. Regenerace, reparace - organizace hematomu, hojení ran, zlomenin, vhojování cizích těles. Hypertrofie a hyperplazie, metaplazie, transplantace. NÁDORY. Pseudotumory, prekancerózy, příčiny vzniku nádorů, obecné vlastnosti nádorů, rozdělení nádorů podle původu. Nádory - mezenchymové, z krvetvorné tkáně, epitelové, neuroektodermové, smíšené,teratom, nádory z placenty. PATOLOGIE DÝCHACÍHO SYSTÉMU. Obranná opatření dýchacích cest, nemoci horních a dolních cest dýchacích, poruchy vzdušnosti, záněty plic, nádory plic, nádory pleury. PORUCHY TVORBY A VYLUČOVÁNÍ MOČI. Funkce ledvin, úchylky v množství a složení moči, selhání ledvin. Cysty, záněty, nefrózy a nádory ledvin. Nemoci vývodových cest močových. PATOLOGIE POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ. Pohlavní ústrojí mužské. Pohlavní ústrojí ženské. PORUCHY ČINNOSTI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ. Patologie dutiny ústní, poruchy polykání, patologie slinných žláz, jícnu a žaludku, záněty žaludku, žaludeční vřed, nádory žaludku. PORUCHY ČINNOSTI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ. Poruchy činnosti tenkého a tlustého střeva, ileus, záněty střev, nádory střev, nemoci pobřišnice, patologie slinivky břišní, nemoci jater a žlučových cest. DEMONSTRACE NEKROPTICKÉHO MATERIÁLU (1 hodina cvičení). PATOLOGIE ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU. Hypofýza, nadledvinka, štítná žláza, přištítná tělíska, pankreas, pohlavní žlázy. GENETICKÉ VLIVY. Karyotypy, chromozomová mozaika, vrozené poruchy gonozomů, dědičné nemoci, malformace, zrůdy. PATOLOGIE NOVOROZENCE. Poranění plodu při porodu, mors praenatalis, neonatalis, fetus immaturus, fetus maturus, časný asfyktický syndrom, pozdní asfyktický syndrom, adnátní pneumonie, postnatální infekce, syndrom náhlé smrti kojenců.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit  
        Examination Examination 100 (100) 0
                Oral Oral examination 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner