491-0035/01 – Project Management (ŘP)

Gurantor departmentDepartment 491Credits2
Subject guarantorprof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SLI08 Ing. Jaromír Slíva
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0
Part-time Credit 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit studenty se způsobem řízení projektů s jejich tvorbou, plánováním, analýzou rizik, apod.

Teaching methods

Summary

Studenti získají přehled v oblasti řízení projektů. Tato disciplína zahrnuje jak metody tradiční a prověřené tak i novátorské a dále rozpracované metody.

Compulsory literature:

Guide to the Project Management Body Of Knowledge (PMBOK Guide) - dostupné na Internetu

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.Úvod do "Řízení projektů". Projekt - definice, fáze, životní cyklus projektu, klíčové osoby, organizační vlivy a dopady. Řízení projektu - definice, procesy, vztah k dalším disciplinám. 2.Oblasti "Řízení projektu". Řízení integrace projektů - rozvoj, provádění, řízení změn. Řízení rozsahu projektu - plánování, definice, verifikace, řízení změn. 3.Řízení projektu - definice, následnosti, odhady doby trvání, tvorba časového plánu, kontrola časového plánu. 4.Řízeni nákladů projektu - plánování zdrojů, odhad nákladů, rozpočty, kontrola nákladů. 5.Řízeni kvality projektu - plánování, zajišťování, kontrola. 6.Řízeni lidských zdrojů na projektu - plán organizace, získávání pracovníků, tvorba týmů. 7.Řízeni komunikace na projektu - plánování, distribuce informací, sledování výkonnosti, administrativní ukončování. 8.Řízení rizik projektu - plánování, identifikace rizik, kvalitativní a kvantitativní analýzy rizik, plánování reakce, monitoring a kontrola. 9.Řízení pořizování na projektu - plánování nákupu, plánování akvizic, výběr dodavatelů, administrace smluv, ukončení kontraktu. 10.Projektoví manažeři - dovednosti, požadavky, certifikace 11.Řízení kvality - procesy a metriky ve vývoji SW

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Šumperk 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Rožnov pod Radhoštěm 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering K Czech Šumperk 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner