491-0041/01 – Physiology and Pathological Physiology (FaPF)

Gurantor departmentDepartment 491Credits3
Subject guarantordoc. Mudr. Jaroslav Šimíček, CSc.Subject version guarantordoc. Mudr. Jaroslav Šimíček, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUZ01 Mgr. Marek Bužga, Ph.D.
SIM15 doc. Mudr. Jaroslav Šimíček, CSc.
ZAV03 Mgr. Vladislava Zavadilová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the subject is to make students familiar with physiological and subsequently pathological functions of man’s organism.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The control and function’s disturbance in particular organ systems during disease state from the point of view of knowledge of physiology.

Compulsory literature:

1.Trojan. Fyziologie, 1994 2.Trávníček,T. Patologická fyziologie, Avicenum, Praha, 1987 3.Rokyta. Fyziologie pro bakalářská studia v medicině, přírodovědných a tělovýchovných oborech, 2000

Recommended literature:

1.Hulín,I.a kol. Patofyziológia, Akademia Press, Bratislava, 1997 2.Bednář,B. Patologie pro studující lékařství 3.Fejfar,Z. Patofyziologie krevního oběhu, Avicenum, Praha 1980 (nové vydání v tisku) 4.Janoušek,V. Patologická fyziologie, Grada, Praha, 1996

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.Zdraví a nemoc, spánek, stres, biologické rytmy, imunita, alergie 2.Tělesné tekutiny, regulace a poruchy vodního hospodářství a acidobazické rovnováhy 3.Metabolizmus a poruchy metabolismu glycidů, bílkovin, tuků, purinů 4.Výživa, vitamíny, poruchy výživy 5.Fyziologie krve, nemoci krve a krvetvorného ústrojí 6.Koronární oběh a jeho poruchy 7.Ateroskleróza 8.Poruchy převodního systému, arytmie 9.Fyziologie srdce a oběhu, srdeční selhání, tromboembolická nemoc 10.Hypertenze, poruchy nervového systému 11.Fyziologie dýchání, poruchy dýchacího systému 12.Fyziologie ledvin a poruchy ledvin, endokrinologie 13.Fyziologie trávení, poruchy zažívacího traktu Laboratoře: 1.Úvod do fyziologie a patofyziologie biologických rytmů 2.Rozbor a měření tělesných tekutin 3.Poruchy srdečního rytmu, měření fyziologických funkcí 4.Energetický metabolizmus, dietologie 5.Měření respiračních funkcí 6.Menstruační cyklus, těhotenství 7.Hodnocení reflexní činnosti 8.Hodnocení trávící činnosti

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit  
                Jiný typ úlohy Other task type  
        Examination Examination 100 (100) 51
                Oral Oral examination 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner