491-0044/01 – Civilization Ills (CN)

Gurantor departmentDepartment 491Credits2
Subject guarantordoc. Mudr. Jaroslav Šimíček, CSc.Subject version guarantordoc. Mudr. Jaroslav Šimíček, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SIM15 doc. Mudr. Jaroslav Šimíček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the subject is to provide students with general information about civilization diseases caused by chemical and physical factors.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Experimental work in labs

Summary

Many factors endangering health and the possibilities of prevention against civilization diseases. The tools of prevention and their use in practice

Compulsory literature:

Berkow, R. A kol.: Kompendium klinické medicíny, Praha: X-Egem, 1996 Fejfar, Z.: Náhlá srdeční smrt, Praha, Grada Publishing, 1997 Haškovcová, H.: Lékařská etika, Praha, Galén, 1994 Komárek, L. a kol.: Prevence nádorových onemocnění v primární péči, Praha, SZÚ, 1999 Šimíček, J.: Aby srdce nezradilo, ISV, Praha 2001 Vodvářka, P.: Poznámky k bio-psycho-sociální problematice onkologie, Ostrava, OU, 1997 Widimský, J.: Preventivní kardiologie, Praha, Avicenum, 1981

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Délka dožití v různých oblastech světa a u nás Ateroskleróza jako hlavní problém civilizovaného světa Rizikové faktory aterosklerózy a jejich vzájemná interakce Hypertenze - nejčastější choroba oběhu, cholesterol a jeho vztah k výživě Účinky chemických škodlivin Kouření cigaret jako významný rizikový faktor aterosklerózy a rakoviny Otylost a cukrovka Alkohol a drogová závislost Chemické a fyzikální karcinogemy Rakovina: možnosti ovlivnění životosprávou Zásady správné výživy, prevence Tělesná aktivita ve vztahu k civilizačním nemocem Možnosti prevence civilizačních nemocí Realizace a plnění programu WHO Zdraví 21 pro Evropský region Cvičení: Statistika, demografická studie úrovně zdraví obyvatel ČR a Evropy Národní programy podpory zdraví a jejich důsledky pro obyvatelé Biologické, fyzikální a chemické faktory ovlivňující zdraví Prevence hypertenze Zdravá výživa Zdravé je nekouřit - skupinové cvičení Prevence obezity - zdraví, životní styl Toxikomanie - prevence, důsledky Druhy závislosti v jednotlivých věkových obdobích Komunitní programy - zaměřené na prevenci rakoviny Druhy tělesné aktivity ve všech obdobích lidského života Zdravé stáří - skupinové cvičení Marketing ve zdravotnictví Perspektivy prevence civilizačních nemocí pro další tisíciletí

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit  
        Written exam Written test  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner