491-0044/01 – Civilizační nemoci (CN)

Garantující katedraZdravotně sociální katedraKredity2
Garant předmětudoc. Mudr. Jaroslav Šimíček, CSc.Garant verze předmětudoc. Mudr. Jaroslav Šimíček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIM15 doc. Mudr. Jaroslav Šimíček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání základních všeobecných informací o hlavních civilizačních chorobách, z působení chemických a fyzikálních vlivů, které ohrožují zdraví a snižují délku života v bakalářském studiu biomedicínský technik pro zdravotnická zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět zahrnuje hlavní faktory ohrožující zdraví a informuje o možnosti prevence civilizačních onemocnění ve společnosti se zvláštním zaměřením na mládež. V praktických cvičeních ukazuje nástroje pro prevenci, jejich realizaci v praxi a důsledky pro další období.

Povinná literatura:

Berkow, R. A kol.: Kompendium klinické medicíny, Praha: X-Egem, 1996 Fejfar, Z.: Náhlá srdeční smrt, Praha, Grada Publishing, 1997 Haškovcová, H.: Lékařská etika, Praha, Galén, 1994 Komárek, L. a kol.: Prevence nádorových onemocnění v primární péči, Praha, SZÚ, 1999 Šimíček, J.: Aby srdce nezradilo, ISV, Praha 2001 Vodvářka, P.: Poznámky k bio-psycho-sociální problematice onkologie, Ostrava, OU, 1997 Widimský, J.: Preventivní kardiologie, Praha, Avicenum, 1981

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Délka dožití v různých oblastech světa a u nás Ateroskleróza jako hlavní problém civilizovaného světa Rizikové faktory aterosklerózy a jejich vzájemná interakce Hypertenze - nejčastější choroba oběhu, cholesterol a jeho vztah k výživě Účinky chemických škodlivin Kouření cigaret jako významný rizikový faktor aterosklerózy a rakoviny Otylost a cukrovka Alkohol a drogová závislost Chemické a fyzikální karcinogemy Rakovina: možnosti ovlivnění životosprávou Zásady správné výživy, prevence Tělesná aktivita ve vztahu k civilizačním nemocem Možnosti prevence civilizačních nemocí Realizace a plnění programu WHO Zdraví 21 pro Evropský region Cvičení: Statistika, demografická studie úrovně zdraví obyvatel ČR a Evropy Národní programy podpory zdraví a jejich důsledky pro obyvatelé Biologické, fyzikální a chemické faktory ovlivňující zdraví Prevence hypertenze Zdravá výživa Zdravé je nekouřit - skupinové cvičení Prevence obezity - zdraví, životní styl Toxikomanie - prevence, důsledky Druhy závislosti v jednotlivých věkových obdobích Komunitní programy - zaměřené na prevenci rakoviny Druhy tělesné aktivity ve všech obdobích lidského života Zdravé stáří - skupinové cvičení Marketing ve zdravotnictví Perspektivy prevence civilizačních nemocí pro další tisíciletí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
        Písemka Písemka  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku