491-0063/01 – Etika ve zdravotnictví (EvZ)

Garantující katedraZdravotně sociální katedraKredity1
Garant předmětudoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRU02 doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Porozumět hodnotovému systému, který tvoří základ profesionálního chování zdravotnického pracovníka; Pochopit podstatu změny ve vztahu zdravotnická profese - klient/pacient (paternalismus - partnerství); Znát etické povinnosti zdravotnických pracovníků; Znát vztah mezi etickými a právními normami; Znát význam povinné mlčenlivosti; Znát význam práva pacienta na sebeurčení; Znát zásady sdělování pravdy nemocnému; Pochopit etiku umírání a smrti; Znát základy etického kodexu v ošetřovatelství;

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje s etickými a právními normami, s významem povinné mlčenlivosti a významem práv pacientů, se zásadami sdělování pravdy nemocnému a zásadami etického kodexu ve zdravotnictví.

Povinná literatura:

1.IVANOVÁ, K.: Etika ve zdravotnictví. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 2.ŠIMEK, J., ŠPALEK, V.: Filozofické základy lékařské etiky. Praha: GRADA, 2003, ISBN 80-247-0440-4 3.MUNZAROVA, M.: Vybrané kapitoly z lékařské etiky, Masarykova univerzita v Brně, fakulta lékařská, Brno 2000

Doporučená literatura:

1.BLÁHA, I.A.: Etika jako věda. Praha: Altlania, 1990 2.BUREŠ, R.: Základy etiky. Praha: S+M, 1991 3.HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika. Praha:Galén, 1997 4.HAŠKOVCOVÁ, H.: Práva pacientů. Havířov: Nakl. Aleny Krtilové 1996 ISBN 80-902163-0-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: účast na přednáškách,kolokvium - prezentace vybraných etických dilemat

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Etika jako filozofická disciplína, metody a principy etiky. Proměny zdravotnické etiky v čase (čínská a indická filozofie, řecká filozofie). Předmět etiky, význam etiky pro zdravotnického pracovníka. Etika jako teorie mravnosti a morálky. Soudobá etika. Zdroje lékařské etiky: Hippokratova přísaha a 'hippokratovská tradice', židovsko-křesťanská tradice (mravní křesťanské desatero). Etické aspekty zdravotnické praxe. Etické povinnosti zdravotnického pracovníka. Konflikt hodnot. Respektování hodnot, tradic a náboženského přesvědčení: Je etické přehlížet víru, aby byl zachráněn život? Ideální a dostupná péče. Rozhodovací problémy při nedostatků zdrojů, přístrojů a léků. Vztah mezi právními a etickými normami (právo na informaci, povinnost mlčenlivosti). Práva pacientů (Lisabonská deklarace). Etické aspekty komunikace. Iatropatogenie, sororigenie, egrotogenie. Etické principy jednání s klienty/pacienty: odpovědnost, spravedlnost, laskavost. Pravda na nemocničním lůžku. Sdělování diagnózy onkologicky nemocným. Bolest a utrpení. Zmírnění utrpení. Navracení zdraví: Obnova zdraví u pacienta s duševním onemocněním. Jsou někteří pacienti důležitější než ostatní? Povinnost pečovat o zdraví vězňů? Řešení dilematických/konfliktních situací z etického hlediska. Rozbor konkrétních kazuistik. Prevence přenosu HIV na nic netušícího pacienta. Prevence při ochraně soukromí mladé těhotné ženy. Investovat tam, kde se prevence projeví nejvíce? Etika umírání a smrti (etika v péči o umírajícího). Problematika euthanasie. Living wills v USA. Dokument Rady Evropy k péči o smrtelně nemocné. Problematika interupcí, umělého oplodnění, suicida. Problematika dárcovství orgánů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
        Semestrální projekt Semestrální projekt  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku