491-0075/01 – First Aid and Basic of Nursing Technics (PPZOT)

Gurantor departmentDepartment 491Credits2
Subject guarantordoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.Subject version guarantordoc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JEC02 MUDr. Renáta Ječmínková
VRU02 doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To teach the students the basics of mastering the first aid and nursing techniques.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Terrain work

Summary

To master fundamental urgent service and steps by acute downgrade of health state as a consequence of a diseases or an injury. First aid.

Compulsory literature:

Dostálová J., První Pomoc I., 1 vydání, Ostrava 2005, ISBN 80-7042-356-0 Bydřovský, J.První pomoc. 1. vyd, Praha : Grada Publishing, 2001. ISBN 80- 047-0099-9. Ertlová, F. - Mucha, J. Přednemocniční neodkladná péče. 1. vyd. Brno: IDV PZ 2000. ISBN 80-7013-300-7.

Recommended literature:

Drábková, J. Medicína naléhavých a kritických stavů. Brno : 1.vyd. IDV PZ 1989 Drábková,J.,Malá,H. Vademekum novinek neodkladné péče. Praha : 1.vyd., Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-693-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Obecné zásady a postupy PP Základní vyprošťovací manévry, polohování Algoritmus neodkladné resuscitace - dospělý Algoritmus neodkladné resuscitace - děti Ošetření ran, zástava krvácení, obvazová a imobilizační technika PP při dutinových poranění (hlava, hrudník, břicho) Tepelné, chladové a chemické trauma, úraz elektrickým proudem Intoxikační trauma - drogová problematika Šokové stavy při traumatických a netraumatických stavech, protišoková opatření Ošetřovatelské techniky Laboratoře: Vyprošťovací manévry, polohování pacienta Neodkladné resuscitace - dospělý Neodkladné resuscitace - děti Ošetřovatelské techniky Diagnostika krvácení ( zevní, vnitřní), tlakové body, přikládání tlakových obvazů, zaškrdcovadlo, kravácení z přirozených tělesných otvorů Obvazová technika, druhy obvazů, technika šátkových, prakových, náplasťových obvazů Poranění kostí a kloubů, zlomeniny, diagnostika, princip poskytování PP, improvizace, imobilizace s využitím vakuových dlah, vymknutí, podvrtnutí - postup první pomoci

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner