491-0081/02 – Jazyk latinský a odborná terminologie (JLaOT)

Garantující katedraZdravotně sociální katedraKredity2
Garant předmětuPhDr. Helena KryzováGarant verze předmětuPhDr. Helena Kryzová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRY06 PhDr. Helena Kryzová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studující s odbornou latinskou terminologií, nutnou pro orientaci v jednotlivých medicínských oborech. Rozsah studia odpovídá požadavkům na bakalářské studium oboru biomedicínský technik pro zdravotnická zařízení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Zvládnutí základní latinské a řecké mluvnice a osvojení základní odborné zdravotnické terminologie.

Povinná literatura:

1.Strakošová S.: Jazyk latinský, Repronis, Ostrava 2000 2.Kábrt J., Kábrt J.: Lexicon medicum, Avicenum, Praha 1988 3.Zrzavý J.: Latinsko - české anatomické názvosloví, UP, Olomouc 1985 4.Kábrt J., Chlumská E.: Lékařská terminologie, Avicenum, Praha 1988 5.Sedláček S.: Vademecum medicínskou terminologií, SPN, Praha 1988 6.Šimon F.: Latinská lekárska terminológia, Osveta, Martin 1990

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: Úvod do latiny, mluvnické přehledy, předložky Substantiva 1., 2. Deklinace, odborná terminologie Adjektiva 1., 2. Deklinace trojvýchodná, odborná terminologie Verbum 1. konjugace, opakování substantiv 1., 2. deklinace Substantiva 4. deklinace, odborná terminologie Substantiva 5. deklinace, odborná terminologie Verbum 2., 3. konjugace, odborná terminologie Substantiva 3. deklinace - různoslabičná, odborná terminologie Substantiva 3. deklinace - stejnoslabičná, odborná terminologie Opakování substantiv všech deklinací Latinská věta, opakování všech konjugací, Odborná terminologie Procvičování učiva, odborná terminologie Opakování učiva, zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
        Písemka Písemka  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku