491-0091/02 – Investigative Methods and Instrumentation in Physiotherapy (VMPTR)

Gurantor departmentDepartment 491Credits3
Subject guarantorMUDr. Zdeněk KlimešSubject version guarantorMUDr. Zdeněk Klimeš
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLI09 MUDr. Zdeněk Klimeš
VYS02 Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is to introduce basics of kinesiotherapy and physical therapy

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The basics of rehabilitation, instrumentation and rehabilitation processes.

Compulsory literature:

Janda,V.: Svalový test Víle,F.: Základy kineziologie, Praha 1996

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Rehabilitace, historie, základní pojmy, dělení Základy vyšetřovacích technik v kinezioterapii Základy vyšetřovacích technik, goniometrie, svalový test Základy klinického vyšetření Hybný systém jako celek Hodnocení a testování hybného systému Vyšetření pohybových stereotypů, stoje, chůze Základy fyzikální terapie Základy vodoléčby, ergoterapie Rehabilitace - přístrojová technika Rehabilitace v ortopedii Rehabilitace v neurologii Paraplegie, kvadruplegie Vývojové trendy v oboru rehabilitace z pohledu přístrojové inovační techniky. Laboratoře: Nácvik polohování nemocného Vertikalizace nemocného Použití diagnostických přístrojů v rehabilitaci Použiívání kompenzačních a protetických pomůcek Masáže Praktická vodoléčba a fyzikální terapie Nácvik soběstačnosti V rámci praktických cvičení budou použity přístroje používané v rehabilitaci. Jde o přístroje využívající ultrazvuk, přístroje SONO různých firem, přístroje využívající nízkofrekvenční a středofrekvenční proudy jako přístroje Phyaction, Phyaction GALVA, přístroje Bjutylajn. Dále jde o přístroje využívající vysokofr. proudy jako přístroje Curadar, přístroje pro využití elektromagnetického pulsního pole, přístroj MTU, dále lasery přístroj Endolaser. Tyto přístroje budou využívány v přednáškách Základy fyzikální terapie a v přednášce Rehabilitační přístrojová technika.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit  
        Examination Examination 100 (100) 0
                Written examination Written examination 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner