491-0093/01 – Instrumental Equipment and Compensation Aids to Handicapped People (PTKPH)

Gurantor departmentDepartment 491Credits2
Subject guarantorIng. Petra ĎurkováSubject version guarantorIng. Petra Ďurková
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER41 Ing. Petra Ďurková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to provide basic information about problems of handicapped people as seen from the point of view of possibilities how to improve their life

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

Conception of architectonic barrier and its withdrawing. The use of instrumentation in diagnostic and therapy of handicapped people.

Compulsory literature:

Kordač V. a kol.: Vnitřní lékařství, Praha Avicenum 1998

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Historie a vysvětlení pojmu handicap Příčiny vzniku handicapu Nejčastější onemocnění a úrazy vedoucí ke vzniku handicapu Možnosti komplexní rehabilitace u handicapovaných Testování, jednotlivé typy testů, přístrojová technika Architektonické bariéry v domácnosti Arch. bar. ve společnosti Arch. bar. v zaměstnání Možnosti studia a přeškolení Chráněná pracoviště, chráněné dílny, Modernizace technického vybavení pro handicapované Sport handicapovaných Psychické bariéry u handicapovaných Současné možnosti pro handicapované Zápočet Laboratoře: Návštěva RÚ Hrabyně Návštěva RU Chuchelná Návštěva chráněného pracoviště

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit  
        Examination Examination 100 (100) 0
                Written examination Written examination 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner