491-0101/01 – Law of Health Service (ZP)

Gurantor departmentDepartment 491Credits1
Subject guarantorJUDr. Antonín BlahutaSubject version guarantorJUDr. Antonín Blahuta
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA13 JUDr. Antonín Blahuta
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to acquaint students with health-care legislative problems.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Public, civil, working and criminal law and the legislation in public health-care

Compulsory literature:

Občan a právo: Právnická fakulta Olomouc, 1995 Občan a právo: Ekonomická fakulta VŠB Ostrava, 1995 Občanský zákoník Zákoník práce Trestní zákoník

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen za účast na výuce a úspěšném zvládnutí kontrolního testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.Základní právní pojmy, principy právního řádu. 2.Právo veřejné, soukromé, hmotné a procesní. 3.Občanské právo, vlastnické, formy převodu vlastnických práv. 4.Dědičné, závazkové právo. Jednotlivé druhy smluv. 5.Pracovní právo - účastníci pracovně právních vztahů.. 6.Pracovní poměr, vznik a ukončení. 7.Péče o zaměstnance. 8.Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 9.Trestní právo, trestní odpovědnost. 10.Nutná obrana, krajní nouze, trest a jeho druhy. 11.Řízení před soudem. 12.Soudní systém, státní zástupce. 13.Notářství, advokacie, komerční právník. 14.Závěrečné shrnutí, diskuse, konzultace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit  
        Written exam Written test  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner