491-0202/01 – Hazard of Working Load of Kinetic Equipment (RPZPA)

Gurantor departmentDepartment 491Credits2
Subject guarantorMUDr. Jan KristekSubject version guarantorMUDr. Jan Kristek
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRE32 MUDr. Ondrej Krempaský
KRI31 MUDr. Jan Kristek
PES09 MUDr. Jiří Pešek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is to provide information about basics of system ZAD and about appropriate diagnostic technique in the filed.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

The optimization of the movement in different stress situations. Technical aids for load compensation.

Compulsory literature:

1. Rašev,E. Škola zad, 1. vyd. Praha, Direkta, 1992. 219 s. ISBN 80-900272-6-1. 2. Matoušová,M. aj. Zdravotní tělesná výchova. 1. vyd. Praha, Sport pro všechny ,1992. 213 s. 3. Kyralová,K. - Matoušová,M. aj. Zdravotní tělesná výchova. 1. vyd. Praha, ONYX 1995. 175 s. ISBN 80 85 228-24-6. Botlíková,V., Čermák,J., Chválová,O.: Záda už mě nebolí. 1. vyd. Praha, Svojtka a Vašut, 1992. 144 s. ISBN 80-900258-5-4. Dobeš,M., Dobešová,P.: Cvičíme na velkém míči.6. vyd. Havířov, Domiga, 1999,51 s. ISBN 80-902222-0-X. Dobešová,P.: Cvičíme s měkkým míčem. 1. vyd. Havířov, Domiga, 2001, 35 s. ISBN 80-902222-2-6

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Požadavky na zápočet aktivní účast na cvičeních splnění seminárního úkolu Požadavky ke zkoušce splnění zápočtových požadavků zvládnutí veškerého učiva písemná část zkoušky

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. úvod do předmětu, seznámení s obsahem a požadavky, shrnutí dosavadních poznatků, diagnostické a léčebné přístroje 2. hybný systém (pasivní a aktivní pohybový aparát) 3. hybný systém a jeho funkce (svalstvo fázické a posturální) 4. svalová dysbalance a její vztah k držení těla, pohybové stereotypy 5. funkční oslabení hybného systému 6. oslabení hybného systému - druhy oslabení a jejich charakteristika 7. stoj, držení těla ve stoji, charakteristika 8. sed, požadavky odlehčujícího sedu dle Bruggera, alternativní sedací nábytek, dynamický sed 9. pracovní sektor, problematika zvedání a nošení břemen, zatížení páteře statickou zátěží 10. leh, správná poloha ve spánku, problematika "zdravého spaní" 11. pohybový systém a zátěž 12. věkové zvláštnosti - tělovýchovná aktivita, pohybová aktivita ve starším věku 13. kompenzační regenerační cvičení Laboratoře: 1. základní výchozí polohy pro cvičení 2. metodika vyrovnávacích cvičení 3. cvičení posilovací - metodika, použití technických pomůcek 4. cvičení protahovací - zásady, základní techniky 5. cvičení dechová 6. cvičení relaxační 7. cviční automobilizační a spinální 8. psychomotorická cvičení 9. stoj, hodnocení pohledem, testy pro držení těla 10. nácvik správného stoje 11. sed, nácvik vzpřímeného sedu s velkým míčem, uvolńovací cvičení na velkém míči 12. testování hlavních zkrácených a oslabených svalů 13. nevhodné, "zakázané cviky" 14. nácvik správných cviků

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit  
                Projekt Project  
        Examination Examination 100 (100) 51
                Písemná zkouška Written examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner