491-0202/01 – Riziko pracovní zátěže pohybového aparátu (RPZPA)

Garantující katedraZdravotně sociální katedraKredity2
Garant předmětuMUDr. Jan KristekGarant verze předmětuMUDr. Jan Kristek
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE32 MUDr. Ondrej Krempaský
KRI31 MUDr. Jan Kristek
PES09 MUDr. Jiří Pešek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchač s teoretickým a praktickým základem školy zad, a s použitím přístrojové vyšetřovací technika pro bakalářský obor biomedicínský technik pro zdravotnická zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Škola zad je systém, který učí optimalizaci pohybu v nejrůznějších zátěžových situacích (např. kompenzace statického přetěžování hybného systému sedavým zaměstnáním, problematika správně prováděného zvedání břemen, práce v předklonu apod.). Optimalizace pohybu je pohyb vykonávaný tak, abychom udrželi zatížení organismu v mezích, kdy toto zatížení nepovede k jeho trvalému poškození a vzniku bolesti. Znamená to, že pohyb musíme vykonávat ekonomicky, pro organismus šetrně a kompenzovat vhodným způsobem statické přetěžování, i s použitím moderní techniky.

Povinná literatura:

1. Rašev,E. Škola zad, 1. vyd. Praha, Direkta, 1992. 219 s. ISBN 80-900272-6-1. 2. Matoušová,M. aj. Zdravotní tělesná výchova. 1. vyd. Praha, Sport pro všechny ,1992. 213 s. 3. Kyralová,K. - Matoušová,M. aj. Zdravotní tělesná výchova. 1. vyd. Praha, ONYX 1995. 175 s. ISBN 80 85 228-24-6. Botlíková,V., Čermák,J., Chválová,O.: Záda už mě nebolí. 1. vyd. Praha, Svojtka a Vašut, 1992. 144 s. ISBN 80-900258-5-4. Dobeš,M., Dobešová,P.: Cvičíme na velkém míči.6. vyd. Havířov, Domiga, 1999,51 s. ISBN 80-902222-0-X. Dobešová,P.: Cvičíme s měkkým míčem. 1. vyd. Havířov, Domiga, 2001, 35 s. ISBN 80-902222-2-6

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Požadavky na zápočet aktivní účast na cvičeních splnění seminárního úkolu Požadavky ke zkoušce splnění zápočtových požadavků zvládnutí veškerého učiva písemná část zkoušky

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. úvod do předmětu, seznámení s obsahem a požadavky, shrnutí dosavadních poznatků, diagnostické a léčebné přístroje 2. hybný systém (pasivní a aktivní pohybový aparát) 3. hybný systém a jeho funkce (svalstvo fázické a posturální) 4. svalová dysbalance a její vztah k držení těla, pohybové stereotypy 5. funkční oslabení hybného systému 6. oslabení hybného systému - druhy oslabení a jejich charakteristika 7. stoj, držení těla ve stoji, charakteristika 8. sed, požadavky odlehčujícího sedu dle Bruggera, alternativní sedací nábytek, dynamický sed 9. pracovní sektor, problematika zvedání a nošení břemen, zatížení páteře statickou zátěží 10. leh, správná poloha ve spánku, problematika "zdravého spaní" 11. pohybový systém a zátěž 12. věkové zvláštnosti - tělovýchovná aktivita, pohybová aktivita ve starším věku 13. kompenzační regenerační cvičení Laboratoře: 1. základní výchozí polohy pro cvičení 2. metodika vyrovnávacích cvičení 3. cvičení posilovací - metodika, použití technických pomůcek 4. cvičení protahovací - zásady, základní techniky 5. cvičení dechová 6. cvičení relaxační 7. cviční automobilizační a spinální 8. psychomotorická cvičení 9. stoj, hodnocení pohledem, testy pro držení těla 10. nácvik správného stoje 11. sed, nácvik vzpřímeného sedu s velkým míčem, uvolńovací cvičení na velkém míči 12. testování hlavních zkrácených a oslabených svalů 13. nevhodné, "zakázané cviky" 14. nácvik správných cviků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy  
        Zkouška Zkouška 100 (100) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku