516-0051/01 – Úvod do laboratorních cvičení z fyziky (ÚLCF)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity2
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Michal LesňákGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGF, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit metody matematické statistiky pro výpočet nejistot měření Interpretovat výpočetní metody standardní nejistoty měření Analyzovat výsledky jednoduchých měření

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Vyučovaný předmět je úvodním předmětem pro předměty Laboratorní cvičení z Fyziky I, II a III. Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami experimentální práce ve fyzice a hodnocení naměřených hodnot pomocí nejistoty výsledku měření. Získané teoretické poznatky jsou prakticky procvičovány na jednoduchých měřeních vybraných fyzikálních veličin.

Povinná literatura:

KOPEČNÝ, J.: Fyzikální měření. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1999; MLČOCH, J.: Úvod do fyzikálního měření. Skriptum UP, Olomouc 1997; Normy ČSN ISO, dokumenty ALE.

Doporučená literatura:

KOPEČNÝ, J.: Fyzikální měření. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1999; MLČOCH, J.: Úvod do fyzikálního měření. Skriptum UP, Olomouc 1997; Normy ČSN ISO, dokumenty ALE.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická domácí příprava na měření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Logické schéma experimentální práce a protokol o měření. Podmínky měření. 2. Vybrané metrologické pojmy vztahující se k měření, zejména pravá hodnota veličiny, chyba a nejistota měření. Nejistoty typu A a B. 3. Postup při určování nejistot při přímém měření. Praktická cvičení: měření délky různými délkovými měřidly, měření času stopkami – vyhodnocení nejistoty typu A a B. 4. Postup při určování nejistot při nepřímém měření – využití Gausova zákona šíření nejistot. Praktická cvičení: měření hustoty a momentu setrvačnosti kovového válečku definičními metodami. 5. Postupná metoda měření. Praktická cvičení: měření doby kmitu kyvadla postupnou metodou, měření vlnové délky zvukové vlny pomocí stojatého vlnění. 6. Určování nejistot typu B elektrických měřicích přístrojů – analogové přístroje (třída přesnosti), digitální přístroje. Praktické cvičení: měření odporu rezistoru definiční metodou. 7. Grafické zpracování naměřených hodnot – hlavní zásady konstrukce grafu. Praktické cvičení: Měření VA charakteristiky vybraného nelineárního prvku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (25) 0
                Písemka Písemka 25  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku