516-0052/01 – Fyzika I – mechanika, molekulová fyzika (FYI)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity6
Garant předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR75 doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
PIS50 prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poskytnout přehled základních fyzikálních poznatků o tělesech, částicích a jejich vzájemném působení Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky (mechanika, molekulová fyzika, kinetická teorie plynů) Řešit složitější úlohy a diskutovat jejich výsledky

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Fyzika I je první částí základního kurzu fyziky, která poskytuje ucelený přehled základních fyzikálních poznatků o tělesech, částicích a jejich vzájemném působení. Tento předmět zahrnuje mechaniku hmotných bodů a tuhých těles, mechanické kmity a vlny, molekulovou fyziku, kinetickou teorii plynů a termodynamiku.

Povinná literatura:

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: FYZIKA 1-5, nakl. VUTIUM a Prométheus, Praha, 2000. Fundamentals of Physics. Extended (5. vydání);

Doporučená literatura:

HORÁK, Z., KRUPKA, F.: Fyzika, SNTL Praha, ALFA Bratislava, 1981; HAJKO, V.: Fyzika v príkladoch, ALFA Bratislava, 1982, 3 vydání; BARČOVÁ, K., FOUKAL, J. Bakalářská fyzika I. (pracovní texty k přednáškám), Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2005; FEYNMAN, R., LEIGHTON, R., SANDS, M.: Feynmanovy přednášky z fyziky 1, FRAGMENT, Havlíčkův Brod, 2000. The Feynman Lectures on Physics: The Definitive and Extended EditionFeynman, R.P., Leighton, R.B., Sands, M. Publisher: Addison Wesley Publishing Company, 2nd edition, 2005, ISBN: 0805390456.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

3 písemné zápočtové testy v průběhu semestru a v každé hodině možnost řešení příkladů u tabule (vše bodově ohodnoceno)

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Kinematika hmotného bodu: základní kinematické veličiny, pohyby přímočaré a kruhové. - Dynamika hmotného bodu: Newtonovy poh. zákony, práce, výkon, energie. - Mechanika soustav HB a tuhých těles: hmotný střed, těžiště, translační, rotační a složený pohyb, impulzové věty, Steinerova věta. - Mechanické kmitání a vlnění: netlumené, tlumené a nucené kmitání, superpozice kmitání, postupné a stojaté vlnění, interference, šíření vlnění v prostoru, akustika, Dopplerův jev. - Mechanika tekutin: statika a dynamika ideálních kapalin a plynů, proudění reálné kapaliny. - Molekulová fyzika: teplotní roztažnost látek, kalorimetrická rovnice, přenos tepla. - Kinetická teorie plynů: stavová rovnice ideálního a reálného plynu, vratné děje v ideálním plynu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Písemka Písemka 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku