516-0054/02 – Laboratorní cvičení z Fyziky I (LCFI)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity2
Garant předmětudoc. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGF, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO54 doc. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zopakovat poznatky nastudované v předmětu Fyzika I Definovat a charakterizovat základní fyzikální principy a zákony Řešit vybrané laboratorní úlohy a diskutovat jejich výsledky

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Laboratorní měření z Fyziky I navazuje na předmět prvního ročníku Fyzika I. Jeho úkolem je procvičit a upevnit poznatky získané v tomto dříve přednášeném předmětu v oblastech mechaniky a molekulové fyziky. Kromě teoretických poznatků si studenti zároveň osvojí dovednosti praktické v příslušných oblastech.

Povinná literatura:

1. KOPEČNÝ, J., MÁDR, V., PIŠTORA, J., FOJTEK, A., FOUKAL, J.: Fyzikální měření, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1999; 2. HORÁK, Z., KRUPKA, F.: Fyzika, Praha 1, SNTL, 1981; 3. HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: Fyzika, nakl.VUTIUM a PROMETHEUS, Praha 2000, angl. orig.: Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, Inc. 1997.

Doporučená literatura:

1. Fyzikální měření, kol., Ostrava1993 2. ČSN 010115 názvosloví v metrologii 3. Materiály k jednotlivým úlohám

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola připravenosti na cvičení - písemně a ústně. Kontrola zpracování měření - laboratorní deník. Odevzdání protokolu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická domácí příprava na měření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Bezpečnost práce v laboratoři. - Seznámení s teoretickým základem úloh měřených v laboratoři. - Seznámení s přístroji používanými v laboratoři. - Měření hustoty tělesa. - Měření závislosti doby kmitu matematického kyvadla na délce závěsu. - Měření modulu pružnosti z doby kmitu tyče. - Měření momentu setrvačnosti z pohybové rovnice. - Měření povrchového napětí kapaliny z výstupu v kapiláře. - Měření dynamické viskozity kapaliny Stokesovým viskozimetrem. - Měření objemové roztažnosti kapalin metodou spojených trubic. - Měření Poissonovy konstanty metodou Clément-Desormesovou. - Měření měrné tepelné kapacity látek elektrickým kalorimetrem. - Měření tepelné vodivosti kovů. - Měření teplotního součinitele kovu a polovodiče.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku