516-0055/01 – Počítačové zpracování experimentálních dat (PZED)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Michal LesňákGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zopakovat základní poznatky ze středoškolských informačních technologií a jejich rozšíření Definovat a charakterizovat principy informačních technologií se zaměřením na zpracování experimentálních dat Řešit základní úlohy ze zpracování experimentálních dat

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět Počítačové zpracování experimentálních dat rozšiřuje znalosti studentů při zpracování naměřených dat pomoci počítače. Je zaměřen na matematický a statistický software a studenti se zde seznámí s úvodem do statistiky.

Povinná literatura:

DUŠEK, F. Matlab a Simulink – úvod do užívání. Skripta Univerzita Pardubice, Fakulta chemickotechnologická. 2000. ISBN 80-7194-273-1; ZAPLATÍLEK, K., DOŇAR, B. MATLAB. Tvorba uživatelských aplikací. Praha: BEN, 2004, 216 s. ISBN 80-7300-133-0;

Doporučená literatura:

DUŠEK, F. Matlab a Simulink – úvod do užívání. Skripta Univerzita Pardubice, Fakulta chemickotechnologická. 2000. ISBN 80-7194-273-1; ZAPLATÍLEK, K., DOŇAR, B. MATLAB. Tvorba uživatelských aplikací. Praha: BEN, 2004, 216 s. ISBN 80-7300-133-0;

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: - Úvodní přednáška. Zopakování základních pojmů: nejistoty, veličiny, funkce. - Statistická analýza jednorozměrných dat. Bodové odhady parametrů polohy, rozptýlení a tvaru. - Úvod do programu Matlab – uživatelské prostředí, příkazové okno, základní příkazy a funkce. - Základní ovládání programu Matlab, vkládání dat, použití toolboxu, statistický toolbox. - Grafické zpracování dat pomoci programu Matlab. - Prezentace dat v prostředí Matlab, přenos dat z jiných aplikací a do jiných aplikací. - Jednoduchá lineární regrese, regresní modely, nelineární regrese. - Použití Fourierovy transformace, vlastnosti Fourierovy transformace, rychlá Fourierová transformace (FFT). - Ideální, přirozené a okamžité vzorkování, Shannon – Kotělnikův teorém. - Úvod do použití programu Statigraf. - Samostatná práce, realizace jednoduchých měření a jejich zpracování.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku