516-0056/01 – Laboratorní cvičení z Fyziky II (LCFII)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO54 doc. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
PIS50 prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy z teorie fyzikálního měření a nejistoty měření Popsat a objasnit fyzikální zákony, které jsou základem jednotlivých metod měření Aplikovat metody měření a teorie nejistoty při praktickém měření fyzikálních veličin z oblasti elektromagnetického pole

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět předpokládá základní experimentální zkušenosti získané v předmětech Úvod do laboratorních cvičení a Laboratorní cvičení z fyziky I a po fyzikální stránce je v návaznosti na předmět Fyzika II zaměřen na témata elektřiny a magnetismu, resp. fyzikálního pole.

Povinná literatura:

KOPEČNÝ, J. a kol.: Fyzikální měření. VŠB TU Ostrava, Ostrava, 1967;CHUDÝ,V., PALENČÁR, R., KUREKOVÁ, E., HALAJ, M.: Meranie technických veličín. Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 1999; BROŽ, J.: Základy fyzikálních měření. SPN, Praha, 1999;

Doporučená literatura:

HORÁK, Z.: Praktická fyzika. SNTL, Praha, 1958; HALLIDAY, D., RESNICK, R. WALKER, J.: Fyzika 3. Elektřina a magnetismus. Vyd. 1., Praha: Vutium a Prometheus, 2001 z anglického originálu Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, Inc. 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatná systematická práce studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: - Úvod – instruktáž k metodice provedení jednotlivých experimentálních úloh. - Měření elektromotorického napětí galvanického článku kompenzační metodou. - Měření permitivity kapalného dielektrika střídavým můstkem. - Měření indukčnosti solenoidu z rezonančních charakteristik obvodu RLC. - Měření indukovaného napětí v závislosti na poloze sekundární cívky v prostoru. - Měření pohyblivosti nosičů Hallovou sondou. - Měření šířky zakázaného pásma z teplotní závislosti vodivosti polovodiče. - Měření voltampérové charakteristiky polovodičové diody. - Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu ve vakuové fotonce. - Měření spektrální závislosti konverze v křemíkovém fotovoltaickém článku.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku