516-0057/03 – Fyzika III - optika (FIII)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyUSP, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOR068 Ing. Tibor Fördös, Ph.D.
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí se základy optiky. Důraz je kladen: (1) na vytvoření teoretických základů, které budou využívány v navazujících předmětech (2) na získání dovedností řešit fyzikální problémy z optiky a naučit se aplikovat metody vysokoškolské matematiky na konkrétní postupy v oblasti popisu optických jevů; (3) na vytvoření širokých znalostí a přehledu optických metod s ohledem na moderní aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahové zaměření: - Geometrická a maticová optika, aberace optických soustav, optické přístroje, oko. - Vlnová funkce, vlnová a Helmholtzova rovnice, rovinné a sférické vlny, Gaussův svazek, polychromatické světlo. - Interference, difrakce, koherence světla. - Elektromagnetická optika, energie elektromagneticého záření, řešení Maxwellových rovnic v hogenním izotropním prostředí - Vodivá prostředí, komplexní permitivita, vztah absorpce a disperze. - Polarizace světla, odraz a lom elektromagnetických vln, Fresnelovy vztahy. - Optika anizotropního prostředí, úvod do nelineární a kvantové optiky

Povinná literatura:

SALEH, B. E. A., TEICH, M. C., Základy fotoniky, Matfyzpress 1994, angl. orig.: Fundamentals of Photonics, John Wiley and Sons, Inc. 1991; JENKINS, F. A., WHITE, H. E., Fundamentals of optics, 4th ed. McGraw-Hill, 1981; HECHT, E., Optics, 2nd ed. Addison-Wesley, 1987.

Doporučená literatura:

YOUNG, M., Optics and Lasers, Springer, Berlin, 1986; FUKA, J., HAVELKA, B., Optika, SPN Praha, 1961; HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: Fyzika, nakl.VUTIUM a PROMETHEUS, Praha 2000, angl. orig.: Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, Inc. 1997; FEYNMAN, R. P., LEIGHTON, R. B., SANDS M., Feynmanovy přednášky z fyziky, Fragment 2000, angl. orig.: The Feynman lectures on physics, Addison-Wesley 1966;

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student se seznámí se základy optiky. Důraz je kladen: (1) na vytvoření teoretických základů, které budou využívány v navazujících předmětech (2) na získání dovedností řešit fyzikální problémy z optiky a naučit se aplikovat metody vysokoškolské matematiky na konkrétní postupy v oblasti popisu optických jevů; (3) na vytvoření širokých znalostí a přehledu optických metod s ohledem na moderní aplikace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: - Geometrická a maticová optika, aberace optických soustav, optické přístroje, oko. - Vlnová funkce, vlnová a Helmholtzova rovnice, rovinné a sférické vlny, Gaussův svazek, polychromatické světlo. - Interference, difrakce, koherence světla. - Elektromagnetická optika, energie elektromagneticého záření, řešení Maxwellových rovnic v hogenním izotropním prostředí - Vodivá prostředí, komplexní permitivita, vztah absorpce a disperze. - Polarizace světla, odraz a lom elektromagnetických vln, Fresnelovy vztahy. - Optika anizotropního prostředí, úvod do nelineární a kvantové optiky

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku