516-0058/01 – Laboratorní cvičení z Fyziky III a IV (LCFIII)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětuMgr. Jana Trojková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Jana Trojková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGF, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
TRO70 Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Ilustrovat získané teoretické poznatky z oblasti moderní fyziky na praktických aplikacích Seznámit s obsluhou základních experimentálních zařízení z oblasti optiky a moderní fyziky Aplikovat jednoduché statistické metody zpracování a vyhodnocování měření

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Laboratorní cvičení navazuje na předmět Fyzika III věnovaný optice a Fyzika IV, který je úvodem do moderní fyziky, a doplňuje teorii základními praktickými úlohami. Zaměřuje se na úlohy postihující různé aspekty světla - geometrickou a vlnovou optiku, polarizaci světla i kvantování jeho energie. Dále obsahuje základní úlohy z atomové a jaderné fyziky. Důraz je kladen nejen na vlastní realizaci měření, ale i na jeho následné zpracování.

Povinná literatura:

MÁDR, V. a kol.: Fyzikální měření, SNTL, Praha 1991. ISBN 80-03-00266-4; nebo BROŽ, J. a kol.: Základy fyzikálních měření, část I, SPN, Praha 1983; BROŽ, J. a kol.: Základy fysikálních měření, část II.B, SPN, Praha 1974; nebo KOPEČNÝ, J. a kol.: Fyzikální měření, VŠB-TUO, Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-655-8;

Doporučená literatura:

SALEH, B. E. A., TEICH, M. C., Základy fotoniky, Matfyzpress 1994; FUKA, J., HAVELKA, B.: Optika a atomová fyzika I, SPN, Praha 1961; BEISER A.: Úvod do moderní fyziky, Academia, Praha 1975

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné hodnocení přípravy na měření, práce v laboratoři a zpracování výsledků pro 10 dílčích úloh.

E-learning

Ne

Další požadavky na studenta

Je nezbytná systematická domácí práce před i po laboratorním cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Index lomu, refraktometrie, disperze světla 2. Studium odrazu světla na rovinném rozhraní (Fresnelovy vztahy) 3. Určování parametrů zobrazovacích soustav (čočky, mikroskop) 4. Optika anizotropních prostředí (polarizace) 5. Studium difrakce světla na mřížce, štěrbině, dvojštěrbině, drátu, hraně, kruhovém otvoru 6. Měření na Michelsonově interferometru 7. Balmerova série atomu vodíku a měření vlnové délky urychlených elektronů pomocí difrakce na polykrystalu, 8. Měření Planckovy konstanty pomocí vnějšího fotoelektrického jevu 9. Franckův - Hertzův experiment se rtutí a s neonem 10. Studium vlastností pevných látek pomocí rentgenového záření

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B1701) Fyzika (1702R001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku