516-0061/01 – Experimentální metody a nástroje pro nanotechnologie II - fyzikální (EMNN II)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity6
Garant předmětuMgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAM0016 Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
LEG0015 Ing. Dominik Legut, Ph.D.
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
PIS50 prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Klasifikovat a identifikovat pokročilé technologie v nanostrukturách. Formulovat základní principy přípravy a diagnostiky nanostruktur. Posoudit výhody a nevýhody jednotlivých přístupů. Predikovat nové trendy v aplikacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází ze základních geometrií nanostruktur a představuje vybrané metody pro specifikaci jejich fyzikálních parametrů s orientací na optické a magnetické diagnostické metody. Závěrečná partie ja zaměřena na mikro- a nanosystémy a integraci mechanických, elektrických, magnetických a optických komponent.

Povinná literatura:

Akhlesh LAKHTAKIA: The Handbook of Nanotechnology. Nanometer Structures: Theory, Modeling, and Simulation, ISBN: 0-8194-5186-X, 576 stran, 2004; Todd STEINER: Semiconductor Nanostructures for Optoelectronic Applications, ISBN: 1-58053-751-0, 432 stran, 2004; Robert KELSALL (Editor), Ian W. HAMLEY (Editor), Mark GEOGHEGAN (Editor): Nanoscale Science and Technology, ISBN: 0-470-85086-8, 472 stran, 2005.

Doporučená literatura:

Michael RIETH, Wolfram SCHOMMERS: Handbook of Theoretical and Computational Nanotechnology, 10-Volume Set, ASP-American Scientific Publishers, ISBN: 1- 58883-042-X, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická domácí příprava.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: - Úvod – nanostruktury: nanodráty, doty, kvantové jámy, nanomřížky, nanovlákna, monoatomární systémy, multivrstvy, nanočástice. - Fyzikální meze v nanostrukturách (superparamagnetická mez, Coulombovská blokáda v elektronových přechodech, monodoménové uspořádání atd.). - Charakterizace elektrických, optických, magnetooptických a magnetických vlastností nanostruktur. - Optická skaterometrie – základní principy, meze a aplikace (lokální a integrální metody a přístupy). - Spektrální elipsometrie nanostruktur (principy elipsometrie, základní exp. uspořádání, modelování dat). - ATR (Attenuated Total Reflection) metoda (studium povrchů, generace optických a plazmonových vln). - Kerrova mikroskopie, SQUID magnetometrie, skenování Hallovou sondou, magnetická rezonanční mikroskopie (základní principy a aplikace). - MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) – integrace mechanických, elektrických, magnetických a optických komponent v mikroskopickém měřítku. - NEMS (Nano Electrical Mechanical Systems) - integrace mechanických, elektrických, magnetických a optických komponent v nanoskopickém měřítku. - Nové trendy v nanotechnologiích – progresivní měřicí techniky a nástroje.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku