516-0070/03 – Vakuová a kryogenní technika (VKT)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU03 doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy a zákony vybraných partií matematiky, fyziky, chemické fyziky a materiálů Popsat, objasnit a osvojit si jak metody získávání a vyhodnocení vakua, tak základy konstrukce vakuových a kryogenních soustav Ilustrovat získané poznatky při řešení problémů praxe

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na znalosti studenta z matematiky, fyziky, chemické fyziky a materiálů. Posluchač si osvojí metody získávání a vyhodnocení vakua, základy konstrukce vakuových a kryogenních soustav, metodiku jejich údržby a provozu. Cílem předmětu je obohatit odborný profil studenta, který bude pracovat jako technolog nebo konstruktér technologie v oblasti nanotechnologie.

Povinná literatura:

Groszkowski, J.: Technika vysokého vakua, SNTL, Praha 1980; Hrbek, J.: Vakuová a ultravakuová technika, ČVUT, Praha 1984; Jelínek, J., Málek, Z.: Kryogenní technika. Praha, 1982.

Doporučená literatura:

Pátý, L.: Vakuová technika, ČVUT, Praha 1990; Pátý, L.: Fyzika nízkých tlaků, Academia, Praha 1968; Weisend, J. G.:The Handbook of Cryogenic Engineering, Taylor and Francis, Philadephia 1998; Firemní literatura: Balzers, Leybold-Heraeus, JEOL.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dvě písemky.

E-learning

Není k dispozici.

Další požadavky na studenta

Předpokládá se soustavná práce studenta magisterského studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod: Význam a využití vakuové a kryogenní techniky. Obory vakua. 2. Volné plyny: Ve statickém stavu. V dynamickém stavu - difuse a efuse plynu, vnitřní tření plynu, přenos energie. Proudění plynu - druhy a charakteristické veličiny, vakuová vodivost, čerpací rychlost. 3. Vázané plyny: Na povrchu - fyzikální a chemická adsorpce, charakteristické veličiny. Vypařování a kondenzace - tenze páry. Plyny v pevných látkách - rozpouštění a difuse plynů. 4. Získávání vakua: Vývěvy mechanické, paroproudé, difusní - charakteristiky, konstrukce. Spojení difusní a rotační vývěvy. Vývěvy kryosorpční, sorpční a iontové, charakteristiky a konstrukce. 5. Měření vakua: Absolutní měřicí metody. Nepřímé měřicí metody - tepelné a ionizační manometry. Cejchování manometrů. Měření parciálních tlaků. Netěsnosti ve vakuových systémech - metody hledání, hledače netěsností. 6. Vakuové soustavy: Základní principy konstrukce vakuových soustav. Prvky vakuových aparatur - rozebíratelné a pevné spoje. Materiály pro vakuovou techniku. 7. Metody a materiály kryogenní techniky: fyzikální vlastnosti, chladiva, zkapalňování plynů, skladování. 8. Kryogenní systémy: návrh a konstrukce, měření nízkých teplot.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                1. písemka Písemka 20  10
                2. písemka Písemka 20  10
        Zkouška Zkouška 60 (60) 11
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  5
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku