516-0075/01 – Diploma Seminar (DIS)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
PIS50 prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Classify and identify the diploma task. Formulate the basic frame of solution. Evaluate the advantages and disadvantages of particular approaches. Predict the new trends in applications.

Teaching methods

Seminars
Other activities

Summary

Výuka v daném předmětu je zaměřena na doporučené metodiky zpracování diplomových prací včetně modifikace v anglickém jazyce a na formy prezentace výsledků při obhajobách a odborných konferencích. Součástí je i soubor základních informací pro přípravu odborných časopiseckých publikací. V závěru semestru se předpokládá individuální vystoupení každého studenta ve studijní skupině, kde přítomné seznámí s aktuálním stavem rozpracovanosti diplomového úkolu.

Compulsory literature:

There is no general compulsory literature in English.

Recommended literature:

There is no further recommended literature in English.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Systematic off-class preparation.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Content focus: - Main features of the thesis. - Breakdown of the thesis, the meaning of its own contribution to solving problems work - page formal and material. - Forms of presentation. - Diploma work versus journal article. - Performance of students in the study group - group assessment.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Written exam Written test 30  0
        Other task type Other task type 70  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2013/2014 (N3942) Nanotechnology (3942T001) Nanotechnology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N3942) Nanotechnology (3942T001) Nanotechnology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N3942) Nanotechnology (3942T001) Nanotechnology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N3942) Nanotechnology (3942T001) Nanotechnology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N3942) Nanotechnology (3942T001) Nanotechnology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N3942) Nanotechnology (3942T001) Nanotechnology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner