516-0075/01 – Diplomový seminář (DIS)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
PIS50 prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Klasifikovat a identifikovat diplomový úkol. Formulovat základní rámec řešení. Posoudit výhody a nevýhody jednotlivých přístupů. Predikovat nové trendy v teorii a aplikacích.

Vyučovací metody

Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Výuka v daném předmětu je zaměřena na doporučené metodiky zpracování diplomových prací včetně modifikace v anglickém jazyce a na formy prezentace výsledků při obhajobách a odborných konferencích. Součástí je i soubor základních informací pro přípravu odborných časopiseckých publikací. V závěru semestru se předpokládá individuální vystoupení každého studenta ve studijní skupině, kde přítomné seznámí s aktuálním stavem rozpracovanosti diplomového úkolu.

Povinná literatura:

SYNEK, M., VÁVROVÁ, H., SEDLÁČKOVÁ, H.: Jak psát diplomové a jiné práce. Praha, VŠE 2002. ISBN 80-245-0309-3. 59 stran. http://www.lib.jcu.cz/vychova/vychova_jak4.htm http://www.vsb.cz/cz/INTRANET/predpisy/studijni_rad_mg.htm

Doporučená literatura:

http://www.ped.muni.cz/wstud/statnice/dipl_bak_prace_jakpsat.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická domácí příprava.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: - Hlavní rysy diplomové práce. - Členění diplomové práce, význam vlastního přínosu k řešené problematice práce - stránka formální a věcná. - Formy prezentace. - Diplomová práce versus odborný článek. - Vystoupení jednotlivých studentů v rámci studijní skupiny – skupinové posouzení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Písemka Písemka 30  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3942) Nanotechnologie (3942T001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.