516-0201/01 – Fyzika I ()

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Jiří Švec, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOP20 doc. RNDr. Jan Kopečný, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je získání přehledu o fyzikálních zákonitostech a zvládnutí základních poznatků z fyziky potřebných pro studium technické vysoké školy a jejich aplikaci v praxi. Fyzika I. se zabývá pohybem hmotného bodu a soustav, pohybem těles a kapalin. Další partií je tepelný pohyb a v závěru je zařazeno gravitační a elektrostatické pole.

Povinná literatura:

1. Fojtek, A.: Fyzika pro HGF. Skriptum, 2. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 1997 (1. vyd. 1990, dotisky 1993, 1999) 2. Fojtek, A., Švec, J., Müllerová, E., Krček, B.: Fyzika pro HGF (cvičení). Skriptum, 2.vyd., Ostrava, VŠB-TU, 1998 (1. vyd. 1992, dotisk 1995) 3. Kopečný, J., Mádr, V., Pištora, J., Fojtek, A., Foukal, J.: Fyzikální měření. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB-TU, 1999 4. Fojtek, A., Foukal, J.: Tabulky vybraných fyzikálních a technických veličin. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB, 1992

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: ÚVOD Předmět a rozdělení fyziky, fyzikální zákony, veličiny a jednotky, základy vektorového počtu, návaznost fyziky a odborných předmětů. MECHANIKA Kinematika Základní kinematické veličiny a vztahy mezi nimi, pohyb přímočarý, křivočarý a kruhový, pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný. Dynamika Síla, účinky síly, skládání sil, Newtonovy pohybové zákony, pohybová rovnice a její aplikace, impuls síly, hybnost, práce, kinetická a potenciální energie. Pohyb dokonale tuhého tělesa, těžiště, moment setrvačnosti, pohyb posuvný, rotační a obecný. Analogie posuvného a rotačního pohybu. HYDROMECHANIKA Základní vlastnosti kapalin, tlak, tlaková síla, proudění ideální a vazké kapaliny, povrchové napětí, kapilární jevy. TERMIKA Teplo, teplota, stavová rovnice, stavové změny ideálního plynu, základy kinetické teorie tepla, 1. věta termodynamiky, práce a vnitřní energie plynu, vratné a kruhové děje, 2. věta termodynamiky, entropie, fázové změny, šíření tepla, vedení tepla, přestup tepla. GRAVITAČNÍ POLE Newtonův gravitační zákon, intenzita a potenciál gravitačního pole, práce sil gravitačního pole, gravitační pole Země. ELEKTROSTATICKÉ POLE Elektrický náboj, intenzita a potenciál elektrického pole, práce sil elektrického pole, napětí, kapacita, polarizace dielektrika, energie el. pole. Cvičení: Cvičení je teoretické a zabývá se procvičováním látky přednesené na přednášky a řešením příkladů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.