516-0203/01 – Teoretická mechanika ()

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětuRNDr. Jana Viliamsová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Viliamsová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIL66 RNDr. Jana Viliamsová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Teoretická mechanika je zaměřena na mechaniku volných hmotných bodů (kinematika a Newtonova dynamika) a vázaných hmotných bodů (Lagrangeovy a Hamiltonovy pohybové rovnice, princip virtuální práce). Po variačních principech se přechází k Hamiltonově teorii (kanonické transformace, Poissonovy závorky a Hamiltonova – Jacobiho rovnice). U tuhého tělesa se zavádí tenzor setrvačnosti a Eulerovy rovnice.

Povinná literatura:

1. Obetková,V. a kol.: Teoretická mechanika. Alfa Bratislava 1990 2. Horský,J. – Novotný,J.: Teoretická mechanika. SPN Praha 1983 3. Novotná,H. a kol.: Teoretická mechanika. SNTL Praha 1983 4. Hladík,A.: Teoretická mechanika. SPN Praha 1976 5. Brandbury,T.C.: Teoretical Mechanics. J.Wiley. New York- London- Sydney 1968

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Předmět a rozdělení teoretické mechaniky. 2. Mechanika volných hmotných bodů. Newtonovy pohybové zákony. Zákon zachování: hybnosti, momentu hybnosti, mechanické energie. 3. Vazby a jejich klasifikace. Lagrangeovy pohybové rovnice I. druhu. Princip virtuální práce. Zobecněné souřadnice. Lagrangeovy pohybové rovnice II.druhu. Lagrangeova funkce. 4. Variační principy: Hamiltonův princip, Eulerův princip. Zákony zachování. 5. Hamiltonova funkce. Hamiltonova rovnice. Kanonické transformace. Poissonovy závorky. Pohyb jako kanonická transformace. Liouvillova věta. Hamiltonova – Jacobiho rovnice. 6. Mechanika tuhého tělesa. Kinetická energie. Tenzor setrvačnosti. Moment hybnosti. Eulerovy úhly a Eulerovy pohybové rovnice. 7. Mechanika kontiua. Tenzor napětí. Rovnováha kontinua. Tenzor deformace a tenzor rychlosti deformace. Pohybové rovnice. Podmínky kompatibility malých deformací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku