516-0204/01 – Fyzika výbuchu (FV)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ20 doc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xx

Vyučovací metody

Anotace

Předmět v úvodních partiích rekapituluje fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin, nosnými kapitolami jsou partie z teorie šíření vln, o rozpojování hornin tlakem a rázovými vlnami a o rozpojování hornin výbuchem včetně výpočtů pružných a pružnoplastických soustav. Závěrečná část si všímá aplikací získaných poznatků na zemní, podzemní a destrukční práce spolu s vedlejšími účinky výbuchu.

Povinná literatura:

1. Henrych, J., Dynamika výbuchu a její užití, Academia, Praha 1973 2. Dojčár, O., Horký, J., Kořínek, R., Trhacia technika, Montanex, Ostrava 1996 3. Fojtek, A., Aplikovaná fyzika, VŠB Ostrava, Ostrava 1990 4. Stanjukovič, K., P., Fizika vzryva, Nauka, Moskva 1975

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin. Základní parametry a jejich změny za působení vnějšího a vnitřního fyzikálního pole. 2. Rozpojování hornin tlakem. Tlakové působení na horniny, zákony deformace, šíření vln napětí v horninách, mezní stavy, destrukce. 3. Rozpojování hornin rázovými vlnami. Vznik a šíření rázové vlny v pružném a nepružném prostředí, její parametry obecně a v hornině. Účinky rázové vlny, její přechod rozhraním prostředí. 4. Rozpojování hornin výbuchem. Fyzikální charakteristiky působení výbuchu v hornině. Působení výbuchu nálože v soudržných a nesoudržných horninách. Vliv konstrukce a parametrů nálože. Výpočty pružných a pružnoplastických soustav, aplikace na zemní, podzemní a destrukční práce. 5. Vedlejší účinky výbuchu. Seismické účinky výbuchu, tlakovzdušné účinky. Akustické vlny vznikající účinkem výbuchu. Rozlet rozpojeného materiálu. Cvičení: Cvičení má formu výpočetní. Jeho cílem je aplikace jednotlivých poznatků z přednášek na konkrétních příkladech a za užití různých metod výpočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Písemka Písemka 18  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 17  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku