516-0204/01 – Physics of Explosion (FV)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits4
Subject guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOJ20 doc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

In the introduction of this subject student repeats the physical-mechanical properties of rocks. The most important parts are theory of wave propagation, disintegration of rocks by pressure and shock waves and disintegration of rocks by explosion. The final part is devoted to application of obtained information to ground, underground and destructive works together with side effects of explosion.

Compulsory literature:

1. Taylor, J.: Detonation in Condensed Explosives, Oxford, 1992 2. Johanson, C. H., Persson, P. A.: Detonics of High Explosives. Academie Press, London - New York, 1990

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin. Základní parametry a jejich změny za působení vnějšího a vnitřního fyzikálního pole. 2. Rozpojování hornin tlakem. Tlakové působení na horniny, zákony deformace, šíření vln napětí v horninách, mezní stavy, destrukce. 3. Rozpojování hornin rázovými vlnami. Vznik a šíření rázové vlny v pružném a nepružném prostředí, její parametry obecně a v hornině. Účinky rázové vlny, její přechod rozhraním prostředí. 4. Rozpojování hornin výbuchem. Fyzikální charakteristiky působení výbuchu v hornině. Působení výbuchu nálože v soudržných a nesoudržných horninách. Vliv konstrukce a parametrů nálože. Výpočty pružných a pružnoplastických soustav, aplikace na zemní, podzemní a destrukční práce. 5. Vedlejší účinky výbuchu. Seismické účinky výbuchu, tlakovzdušné účinky. Akustické vlny vznikající účinkem výbuchu. Rozlet rozpojeného materiálu. Cvičení: Cvičení má formu výpočetní. Jeho cílem je aplikace jednotlivých poznatků z přednášek na konkrétních příkladech a za užití různých metod výpočtů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Written exam Written test 18  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 17  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner