516-0401/01 – Fyzika I ()

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity8
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je získání přehledu o fyzikálních zákonitostech a zvládnutí základních poznatků z fyziky potřebných pro studium technické vysoké školy a jejich aplikaci v praxi. Fyzika I. se zabývá pohybem hmotného bodu a soustav, pohybem těles a kapalin. Další partií je tepelný pohyb a v závěru je zařazeno gravitační a elektrostatické pole.

Povinná literatura:

1. Krupka, F., Kalivoda, L.: Fyzika, SNTL, Praha 1989 2. Krempanský, J.: Fyzika, SNTL - ALFA, Praha Bratislava 1988 3. Kvasnica, J.: Matematický aparát fyziky, Academia, Praha 1989 4. Landau, L., D., Lifšic, E., M.: Úvod do teoretické fyziky I., ALFA, Bratislava 1980 5. Kvasnica, J.: Mechanika, Academia, Praha 1988 6. Main, I., G.: Kmity a vlny ve fyzice, Academia, Praha 1990 7. Mádr, V., Sommer, J.: FYZIKA I., skriptum VŠB Ostrava, Ostrava 1981 8. Šikula, J., Liška, M., Vašina, P.: FYZIKA II., skriptum, VUT Brno, Ediční středisko VUT Brno 1989 9. Hajko, V.: Fyzika v príkladoch, ALFA, Bratislava 1980 10. Novotný, I.: Fyzika I., skriptum VŠB, Ostrava 1986 11. Novotný, I.: Fyzika II., skriptum VŠB, Ostrava 1986 12. Mádr, V., Sommer, J.: Fyzika I. - pro obory strojní a elektrotechnické, skriptum VŠB, Ostrava 1986 13. Sommer, J.: Fyzika II., skriptum VŠB, Ostrava 1989 14. Pištora, J.: Elektronické prvky, skriptum VŠB, Ostrava 1989 15. Mádr, V.: Fyzika II. - doplněk, skriptum VŠB, Ostrava 1986 16. Kolektiv katedry fyziky: Sbírka příkladů z fyziky, skrip-tum VŠB, Ostrava 1982

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.