516-0402/01 – Fyzika II ()

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity8
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
FOL076 Ing. Martin Foldyna
PIS50 prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
STA65 RNDr. František Staněk, Ph.D.
TRO70 Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
VAS40 prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je získání přehledu o fyzikálních zákonitostech a zvládnutí základních poznatků z fyziky potřebných pro studium technické vysoké školy a jejich aplikaci v praxi. Fyzika II. navazuje na Fyziku I. a zahrnuje elektřinu a magnetismus, kmity (včetně optiky), základy kvantové mechaniky a atomovou fyziku.

Povinná literatura:

1. Krupka, F., Kalivoda, L.: Fyzika, SNTL, Praha 1989 2. Krempanský, J.: Fyzika, SNTL - ALFA, Praha Bratislava 1988 3. Kvasnica, J.: Matematický aparát fyziky, Academia, Praha 1989 4. Landau, L., D., Lifšic, E., M.: Úvod do teoretické fyziky I., ALFA, Bratislava 1980 5. Kvasnica, J.: Mechanika, Academia, Praha 1988 6. Main, I., G.: Kmity a vlny ve fyzice, Academia, Praha 1990 7. Mádr, V., Sommer, J.: FYZIKA I., skriptum VŠB Ostrava, Ostrava 1981 8. Šikula, J., Liška, M., Vašina, P.: FYZIKA II., skriptum, VUT Brno, Ediční středisko VUT Brno 1989 9. Hajko, V.: Fyzika v príkladoch, ALFA, Bratislava 1980 10.Novotný, I.: Fyzika I., skriptum VŠB, Ostrava 1986 11.Novotný, I.: Fyzika II., skriptum VŠB, Ostrava 1986 12.Mádr, V., Sommer, J.: Fyzika I. - pro obory strojní a elektrotechnické, skriptum VŠB, Ostrava 1986 13.Sommer, J.: Fyzika II., skriptum VŠB, Ostrava 1989 14.Pištora, J.: Elektronické prvky, skriptum VŠB, Ostrava 1989 15.Mádr, V.: Fyzika II. - doplněk, skriptum VŠB, Ostrava 1986 16.Kolektiv katedry fyziky: Sbírka příkladů z fyziky, skriptum VŠB, Ostrava 1982

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Elektrostatické pole. Elektrický náboj. Coulombův zákon. Intenzita elektrostatického pole. Gaussova věta elektrostatiky a její aplikace na řešení elektrostatických polí. Potenciál elektrostatického pole. Elektrický náboj. Vektor polarizace a elektrostatická indukce. Kapacita vodiče a kondenzátoru. Měřící přístroje a zdroje VN. Elektrodynamika. Proud. Rovnice kontinuity. Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru. Odpor vodiče. Elektromotorické napětí. Zdroj napětí, zdroj proudu. Kirchhoffovy zákony. Práce a výkon elektrického proudu. Magnetické pole. Magnetická indukce. Intenzita pole. Biot - Savartův zákon. Jeho aplikace. Ampérův zákon a jeho aplikace. Síla v magnetickém poli. Gaussova věta pro magnetické pole. Magnetické obvody. Elektromagnetická indukce. Vlastní a vzájemná indukčnost. Energie magnetického pole. Střídavý proud, RLC obvody. Maxwellův proud. Maxwellovy rovnice v integrálním a diferenciálním tvaru. Elektromagnetické pole, elektromagnetické vlny, energie. Nabitá částice v elektromagnetickém poli, urychlovače, elektronová optika. Elektromagnetické vlnění. Základní pojmy; interference, ohyb, polarizace světla. Geometrická optika. Optické přístroje. Tepelné záření. Základy fotometrie. Základy kvantové fyziky: Planckova kvantová hypotéza, fotoelektrický jev, fotonová teorie záření. De Broglieho hypotéza, Rentgenovo záření, Comptonův jev. Dualismus vlna x částice. Základy kvantové fyziky: vlnové funkce, Heisenbergův princip neurčitosti. Schrödingerova rovnice. Elektroda v potenciálové jámě, harmonický oscilátor. Mikročástice. Atom a jeho stavba. Kvantová čísla. Fyzika elektronového obalu atomu. Molekuly, pevné látky, vazby. Pásová teorie látek. Pásová teorie elektrické vodivosti v krystalech. Polovodiče typu P a N. Přechod PN. Dioda, Bipolární tranzistor. Unipolární tranzistor, tyristor. Lasery. Masery + optické (laserová dioda, fotoodpor) Mechanické vlastnosti pevných látek. Magnetické vlastnosti, fero-, feri-, antifero-, para-, dia - W domény. Jádro atomu: teorie rozptylu, vlastnosti atomového jádra, modely atomového jádra. Jaderné přeměny: zákony zachování, štěpné, termonukleární reakce, mononukleární, binukleární, multinukleární přemě-ny. Jaderná energetika, analytické metody (rezonance). Radioaktivita, rozpady a, b, g. Veličiny, jednotky detekce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.