516-0406/02 – Optoelektronika III ()

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAS40 prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu jsou optické detektory a optické přijímače, vláknově optické zesilovače, návrh vláknově optických komunikačních systémů, koherentní komunikační systémy, vícekanálové přenosy, solitonové komunikace

Povinná literatura:

1. Senior, J. M.: Optical fiber communications - principles and practise. Prentice Hall Inc., 2. vydání, 1992, ISBN 0-13-635426-2 2. Ghatak, A. K., Thyagarajan,K.: Introduction to fiber optics. Cambridge University Press, 1.vydání, 1998, ISBN 0-521-577853 3. Agrawal, G. P.: Fiber optic communication systems. J.Wiley and Sons, 1. vydání, 1992, ISBN 0-471-54286-5

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OPTICKÉ DETEKTORY Principy detekce optického záření Absorpční koeficient, přímá a nepřímá absorpce, Si, Ge, detektory z materiálů AIIIBV Polovodičové detektory bez vnitřního zesílení fotodioda s PN přechodem, PIN fotodioda, rychlost odezvy, detektory pro vzdálenou IR oblast Polovodičové detektory s vnitřním zesílením Lavinové fotodiody, Si, Ge, slitiny AIIIBV, multiplikační faktor, fototranzistory, Parametry detektorů Citlivost, kvantová účinnost, šumy detektorů, mezní vlnová délka, dynamické vlastnosti OPTICKÉ PŘIJÍMAČE S PŘÍMOU DETEKCÍ Šumy Tepelný šum, šum temného proudu, kvantový šum, kvantizační šum, kvantový šum při analogovém přenosu, vliv šumu na konstrukci přijímačů s fotodiodami s PN přechodem a PIN fotodiodami, šumy přijímačů s APD Struktury přijímačů Nízkoimpedanční předzesilovače, vysokoimpedanční předzesilovače, transimpedanční předzesilovače, FET předzesilovače, struktury MESFET, hybridní PIN-FET přijímače OPTICKÉ ZESILOVAČE Základní koncepce Křivka zesílení a šířka pásma zesilovače, saturace zesílení, šum zesilovačů, polovodičové zesilovače, charakteristiky zesilovačů, vícekanálové zesílení, Vláknové zesilovače Vláknové zesilovače na nelineárních jevech, erbiové vláknové zesilovače, kaskády zesilovačů, vláknové předzesilovače OPTICKÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY S INTENZITNÍ MODULACÍ Návrh komunikačního systému Výběr komponent, digitální systémy, kódování, časová odezva, rozpočet útlumu, analogové systémy, modulační schémata, rozpočet útlumu a šířka pásma Vícekanálové systémy Distribuované systémy, TDM systémy, FDM systémy, multiplex WDM KOHERENTNÍ OPTICKÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY Praktická omezení, modulační formáty, demodulační schémata, jednokanálové a vícekanálové systémy SOLITONOVÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY Solitony optických vláken a jejich vlastnosti, souvislost mezi útlumem vlákna a zesílením solitonu, solitonové komunikační systémy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku