516-0406/02 – Optoelectronics III ()

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAS40 prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OPTICKÉ DETEKTORY Principy detekce optického záření Absorpční koeficient, přímá a nepřímá absorpce, Si, Ge, detektory z materiálů AIIIBV Polovodičové detektory bez vnitřního zesílení fotodioda s PN přechodem, PIN fotodioda, rychlost odezvy, detektory pro vzdálenou IR oblast Polovodičové detektory s vnitřním zesílením Lavinové fotodiody, Si, Ge, slitiny AIIIBV, multiplikační faktor, fototranzistory, Parametry detektorů Citlivost, kvantová účinnost, šumy detektorů, mezní vlnová délka, dynamické vlastnosti OPTICKÉ PŘIJÍMAČE S PŘÍMOU DETEKCÍ Šumy Tepelný šum, šum temného proudu, kvantový šum, kvantizační šum, kvantový šum při analogovém přenosu, vliv šumu na konstrukci přijímačů s fotodiodami s PN přechodem a PIN fotodiodami, šumy přijímačů s APD Struktury přijímačů Nízkoimpedanční předzesilovače, vysokoimpedanční předzesilovače, transimpedanční předzesilovače, FET předzesilovače, struktury MESFET, hybridní PIN-FET přijímače OPTICKÉ ZESILOVAČE Základní koncepce Křivka zesílení a šířka pásma zesilovače, saturace zesílení, šum zesilovačů, polovodičové zesilovače, charakteristiky zesilovačů, vícekanálové zesílení, Vláknové zesilovače Vláknové zesilovače na nelineárních jevech, erbiové vláknové zesilovače, kaskády zesilovačů, vláknové předzesilovače OPTICKÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY S INTENZITNÍ MODULACÍ Návrh komunikačního systému Výběr komponent, digitální systémy, kódování, časová odezva, rozpočet útlumu, analogové systémy, modulační schémata, rozpočet útlumu a šířka pásma Vícekanálové systémy Distribuované systémy, TDM systémy, FDM systémy, multiplex WDM KOHERENTNÍ OPTICKÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY Praktická omezení, modulační formáty, demodulační schémata, jednokanálové a vícekanálové systémy SOLITONOVÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY Solitony optických vláken a jejich vlastnosti, souvislost mezi útlumem vlákna a zesílením solitonu, solitonové komunikační systémy

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner