516-0411/02 – Základy fyziky (ZF)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
HLU03 doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
POS40 doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zopakovat základní poznatky středoškolské fyziky Definovat a charakterizovat základní fyzikální principy a zákony Řešit jednoduché úlohy a diskutovat jejich výsledky

Vyučovací metody

Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem seminářů je upevnění a doplnění základních fyzikálních poznatků ze střední školy, seznámení s metodami řešení problémů pomocí zjednodušených modelů; ujasnění role příčiny a následku ve fyzikálních dějích, využití zákonů zachování při řešení úloh. Kurz seznamuje studenty také s nejnutnějším matematickým aparátem, potřebným pro zvládnutí navazujícího bakalářského kurzu fyziky, s důrazem na schopnost jeho použití.

Povinná literatura:

Trojková J.: Základy fyziky, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1527-5; Svoboda E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky, Prometheus, Praha 1998, ISBN 80-7196-116-7;

Doporučená literatura:

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika, Vutium Brno, ISBN: 80-214-1868-0;

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod – pozorování a experiment jako základ fyzikálního poznání. Veličiny a jejich jednotky, SI. Vzájemné silové působení těles a jeho důsledky - Newtonovy zákony, nebeská mechanika a pohyb těles v tíhovém poli Země. Skalár, vektor. Vztažný systém, kartézská souřadná soustava. Skládání a rozklad vektorů, skalární a vektorový součin. Fyzikální ilustrace využití vektorů – skládání sil, momentů sil, rychlostí, hybnost a polohový vektor těžiště soustavy těles. Rovnováha těles. Práce, kinetická a potenciální energie, výkon. Zákony zachování v mechanice. Funkce jedné proměnné, průběh funkce, limita, tečna, derivace, lokální extrémy. Fyzikální aplikace. Hydrostatika a hydrodynamika ideální kapaliny. Vlastnosti reálné kapaliny. Ideální plyn. Kvalitativní objasnění souvislosti některých makroskopických veličin (tlak, teplota, vnitřní energie) s mikroskopickým popisem, vycházejícím z vnitřní struktury látky. Základy termodynamiky. Geometrická optika.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51
        Test Písemka 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii
Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100 (100) 50
        Test Písemka 100  50
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku