516-0414/01 – Optika (OPT)

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat, objasnit a interpretovat základní principy geometrické, vlnové a elektromagnetické optiky, uplatnit poznatky při řešení praktických problémů

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na partie z předmětu Fyzika II a prohlubuje znalosti z optiky. Zahrnuje nejdůležitější partie klasické optiky, zejména paprskovou, vlnovou a elektromagnetickou optiku. Cílem přednášky je, aby se posluchač detailně seznámil s vybranými fundamentálními pojmy a osvojil si příslušné fyzikální přístupy . Hlavní důraz je položen na elektromagnetickou optiku, která je nezbytným základem pro další studium specializovaných předmětů jako je integrovaná optika, optoelektronika a optické komunikace. Témata probraná na přednáškách jsou detailně rozebírána ve cvičeních.

Povinná literatura:

1. Saleh, B. E. A., Teich, M. C.: Základy fotoniky sv. I, II, Matfyzpress, Praha 1994 2. Petykiewicz, J.: Wave Optics, Kluver Academic Publishers, Dordrecht, 1992 3. Hariharan, P.: Basics of Interferomentry, Academic Press, San Diego, 1992 4. Solimeno, S., Crosignani, B., Di Porto, P.: Guiding, Diffraction and Confinement of Optical Radiation, Academic Press, New York, 1986 5. Yariv, A.: Quantum Electrinics ,3rd ed., John Wiley, New York, 1989 6. Born, M., Wolf, E.: Principles of Optics, 6th ed., Pergamon Press, New York, 1986 7. Vaughan, J. M.: The Fabry-Perot Interferometer, Adam Hilger, Bristol, 1986

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PAPRSKOVÁ OPTIKA: - postuláty paprskové optiky, rozbor jednoduchých optických prvků - optika gradientních prostředí, maticový formalismus paprskové optiky. VLNOVÁ OPTIKA: - postuláty vlnové optiky, monochromatické vlny, souvislost s paprskovou optikou - popis jednoduchých optických prvků v rámci vlnové optiky - interference monochromatického světla - polychromatické světlo a teorie koherence - přibližná řešení vlnové rovnice, opticka svazků (Gaussovy, Besselovy, Laguerovy svazky) - difrakce světla, Fresnelovo a Fraunhoferovo přiblížení, difrakce na aperturách a na mřížce. ELEKTROMAGNETICKÁ OPTIKA: - elektromagnetická teorie světla, Maxwellovy rovnice, vlnová rovnice, hraniční podmínky - klasifikace optických prostředí podle materiálových vztahů, role tenzorů permitivity a permeability - monochromatické vlny, základní typy řešení vlnové rovnice (rovinné a sférické vlny) - absorpce a disperze, šíření vln a světelných impulsů v disperzních prostředích - šíření světla v absorbujícím prostředí, neuniformní vlny - polarizace světla, maticový (Jonesův) formalismus, maticová reprezentace jednoduchých polarizačních. zařízení - odraz a lom na rozhraní v rámci elektromagnetické optiky, spojitost polí - optika anizotropních prostředí, spontání a vynucená anozotropie, polarizační prvky z anizotropních materiálů úvod do nelineární optiky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 80  0
        Zápočet Zápočet 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku