516-0414/01 – Optics (OPT)

Gurantor departmentInstitute of PhysicsCredits4
Subject guarantordoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Describe, clarify and interpret fundamental principles of ray, wave and electromagnetic optics, apply the knowledge on problems in practice

Teaching methods

Summary

The lecture is devoted to the introduction to optics. It contains the geometrical optics, wave optics and basics of electromagnetic optics. As the prerequisity, the Physics II course (mainly oriented on basic aspects of electricity and magnetism) is recommended.

Compulsory literature:

1. Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich: Fundamentals of Photonics, Wiley-Interscience; 1 edition, 1991 2. Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light (7th Edition), Cambridge University Press; 7 edition, 1999

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PAPRSKOVÁ OPTIKA: - postuláty paprskové optiky, rozbor jednoduchých optických prvků - optika gradientních prostředí, maticový formalismus paprskové optiky. VLNOVÁ OPTIKA: - postuláty vlnové optiky, monochromatické vlny, souvislost s paprskovou optikou - popis jednoduchých optických prvků v rámci vlnové optiky - interference monochromatického světla - polychromatické světlo a teorie koherence - přibližná řešení vlnové rovnice, opticka svazků (Gaussovy, Besselovy, Laguerovy svazky) - difrakce světla, Fresnelovo a Fraunhoferovo přiblížení, difrakce na aperturách a na mřížce. ELEKTROMAGNETICKÁ OPTIKA: - elektromagnetická teorie světla, Maxwellovy rovnice, vlnová rovnice, hraniční podmínky - klasifikace optických prostředí podle materiálových vztahů, role tenzorů permitivity a permeability - monochromatické vlny, základní typy řešení vlnové rovnice (rovinné a sférické vlny) - absorpce a disperze, šíření vln a světelných impulsů v disperzních prostředích - šíření světla v absorbujícím prostředí, neuniformní vlny - polarizace světla, maticový (Jonesův) formalismus, maticová reprezentace jednoduchých polarizačních. zařízení - odraz a lom na rozhraní v rámci elektromagnetické optiky, spojitost polí - optika anizotropních prostředí, spontání a vynucená anozotropie, polarizační prvky z anizotropních materiálů úvod do nelineární optiky.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 80  0
        Exercises evaluation Credit 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner